Een artikel uit een tijdschrift kopiëren voor je medewerkers, muziek afspelen in de sporthal en een video laten zien in de kantine. Allemaal zaken die voor kunnen komen in een sportvereniging. Je hebt hiervoor geen vergunning nodig, maar wel een licentie.

Auteurswet en Wet op de naburige rechten

Realiseer je dat je voor het delen van informatie, muziek en beeldmateriaal een vergoeding moet betalen en/of een licentie nodig hebt. Dit volgt onder andere uit de Auteurswet, de wet die het auteursrecht (ook wel copyright genoemd) regelt en de wet op de naburige rechten.

Informatie kopiëren

In Nederland is het sinds 2003 verplicht om een vergoeding te betalen voor het digitaal en/of op papier kopiëren van informatie. Onder digitaal kopiëren valt bijvoorbeeld scannen, e-mailen en het opslaan van informatie op een bedrijfscomputer. Deze vergoeding dient te worden betaald aan Stichting Reprorecht, die het geld vervolgens onder de makers en uitgevers verdeelt.

Reprorecht

Als sportvereniging ontvang je eens per jaar een factuur met de verschuldigde vergoeding. De hoogte hiervan hangt af van het aantal medewerkers en de sector. Op reprorecht.nl vind je het vergoedingenoverzicht voor 2021. 

Ben je het niet eens met de hoogte van de vergoeding, dan kun je op www.reprorecht.nl verzoeken om aanpassing van de factuur. Kopieert jouw sportvereniging alleen interne stukken of helemaal niets? Dan kan het zijn dat je niets verschuldigd bent. Raadpleeg ook in dat geval www.reprorecht.nl.

Muziek afspelen

De meeste muziek is auteursrechtelijk beschermd. Dat betekent dat je voor het afspelen van muziek op de sportvereniging een licentie nodig hebt. Dit geldt natuurlijk als je muziek afspeelt bij evenementen of feesten, maar ook voor de achtergrondmuziek in de kantine en de muziek die gedraaid wordt bij lessen of tijdens wedstrijden. De benodigde licentie ontvang je van Buma/Stemra en van Sena.

Buma/Stemra

Veel sportbonden hebben al afspraken met Buma/Stemra. Je betaalt dan als vereniging een jaarlijkse vastgestelde vergoeding, die ten goede komt aan de componisten, auteurs en muziekuitgevers. Ga dit na bij de sportbond waar jouw vereniging toe behoort. Als er geen afspraak is tussen de sportbond en Buma/Stemra, dien je hier zelf achteraan te gaan.

Let op: het afspelen van auteursrechtelijk beschermde muziek zonder licentie is strafbaar en kan tot hoge boetes voor de vereniging leiden. Kijk voor meer informatie en een licentiewijzer op www.bumastemra.nl.

Sena

Veel sportbonden hebben al afspraken met Sena. Je betaalt dan als vereniging een jaarlijkse vastgestelde vergoeding, die ten goede komt aan de muzikanten en producenten. Ga dit na bij de sportbond waar jouw vereniging toe behoort. Als er geen afspraak is tussen de sportbond en Sena, dien je hier zelf achteraan te gaan.

Let op: het afspelen van auteursrechtelijk beschermde muziek zonder licentie is strafbaar en kan tot hoge boetes voor de vereniging leiden. Kijk voor meer informatie op https://sena.nl/.

Beeldmateriaal afspelen

Het meeste beeldmateriaal, zoals films, series, (live)wedstrijden en andere uitzendingen, is auteursrechtelijk beschermd. Dat betekent dat je voor het afspelen daarvan een licentie nodig hebt. Dit geldt natuurlijk als je met alle leden op een groot scherm naar een live-uitzending van sportwedstrijden kijkt, maar ook als de tv in het clubhuis aan staat zonder dat er bewust naar gekeken wordt. De benodigde licentie ontvang je van Videma. De vergoeding die je als sportvereniging betaalt, komt ten goede aan de makers van het beeldmateriaal.

Videma

Voor de sport bestaat er een maatwerkregeling NL Actief van Videma. Kijk daarvoor op www.videma.nl. Valt jouw sportvereniging niet binnen deze maatwerkregeling, dan dien je een aparte licentie overeen te komen met Videma. In beide gevallen betaal je een vastgestelde jaarlijkse vergoeding.

Let op: het afspelen van auteursrechtelijk beschermd beeldmateriaal zonder licentie is strafbaar en kan tot hoge boetes voor de vereniging leiden. Kijk voor meer informatie op www.videma.nl.