Het Olympisch embleem
Het Olympisch logo is een van de bekendste logo’s ter wereld. Het tijdloze symbool van de Olympische Spelen behoort tot de best gepromote internationale merken. Het IOC geeft in het Olympic Charter de volgende omschrijvingen:

Olympisch symbool
Het Olympisch symbool bestaat uit de vijf Olympische ringen. De ringen zijn in elkaar geslingerd van links naar rechts. De blauwe, zwarte en rode ring staan bovenaan, de gele en groene onder. Het geheel vormt een regelmatig trapezium waarbij het kortste deel de basis vormt. Het symbool vertegenwoordigt de unie van de vijf continenten en de ontmoeting van atleten uit de hele wereld tijdens de Olympische Spelen.

Olympisch embleem
Een Olympisch embleem is een geïntegreerd ontwerp van de Olympische ringen met een ander (beeld)element. Een Olympisch embleem moet worden goedgekeurd door de IOC Executive Board.

Rechten voor het Olympisch embleem
Het IOC is gerechtigd stappen te ondernemen om een Olympisch embleem (inter)nationaal te beschermen.

- Elk Nationaal Olympisch Comité (NOC) is verantwoording verschuldigd aan het IOC voor het gebruik van het Olympisch embleem in het eigen land. De toestemming van het IOC geldt alleen binnen de landsgrenzen van het betreffende land.

- Een NOC mag de hulp van het IOC inroepen voor bescherming van het Olympisch embleem.

- Een NOC mag het Olympisch embleem alleen gebruiken voor haar eigen non-profit activiteiten en voor activiteiten die bijdragen tot de ontwikkeling van de Olympische Beweging.

- Een NOC mag een Olympisch embleem ontwerpen en moet dit ter goedkeuring voorleggen aan de IOC Executive Board. Na goedkeuring mag het ontwerp niet meer worden aangepast en alleen in zijn totale vorm, volgens de instructies van het IOC worden gebruikt.