Verkiezingsprocedure

Nominaties

Een vakjury bepaalt de genomineerden. Er wordt gekeken naar de prestaties vanaf 1 december van het vorige jaar, tot en met 30 november van dit lopende jaar. In het jaar 2020 vond vanwege Covid-19 geen Sportgala plaats. Daarom loopt de verkiezingsperiode voor het Sportgala 2020/2021 van 17 december 2019 tot 30 november 2021.

Sporters, teams en coaches die tussen 1 en 19 december 2021 een uitzonderlijke prestatie leveren, kunnen door middel van een wildcard door de vakjury aan de genomineerden worden toegevoegd. De daadwerkelijke stemming vindt digitaal plaats in de twee dagen voor de live tv-uitzending van het NOS | NOC*NSF Sportgala.

Sporters brengen hun stem uit op de sporters, net als de coaches dat doen voor de coachprijs. Ook de vakjuryleden brengen dan hun stem uit. De stemmen van de sporters of coaches tellen voor vijftig procent mee in de uitslag, de stemmen van de individuele vakjuryleden staan samen voor de overige vijftig procent.

De vakjury bestaat uit

  • Bas van de Goor (onafhankelijk voorzitter)
  • Fred Buddenberg (vanuit de Nederlandse Sport Pers)
  • Foppe de Haan (vanuit de coaches)
  • Marc Lammers (vanuit de coaches)
  • Ralf van der Rijst (vanuit NOC*NSF)
  • Marije Smits (vanuit de Paralympiërs)
  • Maarten van der Weijden (vanuit de oud-winnaars Jaap Eden)
  • Ellen van Langen (vanuit de oud-winnaars Jaap Eden)
  • Ewoud van Winsen (vanuit de NOS) 

Shortlist

Om het publiek een inkijkje te geven in de lastige taak van de vakjury, wordt de zogenaamde ‘shortlist’ gepubliceerd. NOC*NSF, de NOS en de voorzitter van de vakjury maken uit het overzicht van alle sportprestaties een wat kortere lijst, waaruit de jury vervolgens de nominaties kiest.

Downloads