De vereniging NOC*NSF is ontstaan uit de fusie tussen het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie in 1993. We zijn de bundeling van de georganiseerde sport in Nederland. 

NOC*NSF is een ledenorganisatie, met een bestuur, een directie en een algemene vergadering.

Onze leden

Onze toelatingseisen, statuten en reglementen

Algemene Vergadering

Jaarverslag en jaarrekening

Ons bestuur en onze directie

Werkorganisatie NOC*NSF

De werkorganisatie NOC*NSF bestaat uit verschillende afdelingen die gezamenlijk uitvoering geven aan de kerntaken en de realisatie van het jaarplan. De resultaten van de werkzaamheden ten behoeve van het jaarplan en de kerntaken zijn inhoudelijk weergegeven in het jaarverslag.

 De twee inhoudelijke afdelingen zijn Topsport en Sportparticipatie. Zij worden ondersteund door Corporate Affairs, Partnerships & Commercie en Communicatie & Media. Daarnaast faciliteren de stafafdelingen ICT, HR/Legal en Finance & Control de gehele organisatie.

International office van NOC*NSF