Naast alle positieve kanten aan en toegevoegde waarde van sport voor individuen, groepen en de maatschappij, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Het betreft een reeks van (mogelijke) excessen als doping, matchfixing, seksuele intimidatie, schending mensenrechten, fraude, discriminatie die de olympische kernwaarden zoals respect, vriendschap en fair play aantasten.

NOC*NSF pakt een coördinerende rol op om afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport tegen te gaan

NOC*NSF neemt het initiatief om een coördinerende rol op te pakken om dit tegen te gaan. Dit gebeurt mede naar aanleiding van de rapporten van Sorgdrager en Olfers/Spapens over doping en matchfixing en op verzoek van het Ministerie van VWS.

Samen met sportbonden en deskundigen heeft NOC*NSF een integrale visie en aanpak op de integriteit van de sportsector ontwikkeld die momenteel uitgevoerd wordt.