Het NOC*NSF-beleid wordt op hoofdlijnen vastgesteld door het bestuur. De bestuursleden bewaken ook de uitvoering van het beleid. Zij controleren of dit zo effectief en efficiënt mogelijk gebeurt. Het bestuur van NOC*NSF bestaat uit zeven leden.

Bestuur NOC*NSF

I. (Inge) Janssen, bestuurslid en voorzitter NOC*NSF atletencommissie

Zelfevaluatie bestuur NOC*NSF

Nevenfuncties 

Directie NOC*NSF

John Bierling, zakelijk directeur