Ons jaarplan en de begroting

Jaarplan van NOC*NSF

Het jaarplan van NOC*NSF heeft als doel om de sportbonden en andere stakeholders te informeren over de activiteiten van de bureauorganisatie van NOC*NSF.

2024 belooft een onvergetelijk jaar te worden. Gekenmerkt door de Olympische en Paralympische Spelen en de primeur van het TeamNL Huis in Parijs tijdens beide evenementen. Het is een jaar waarin we alles op alles zetten om sport de politieke aandacht te geven die het verdient bij de vorming van een nieuw kabinet.

Tegelijkertijd is 2024 een jaar van vooruitgang en verandering in de sportsector. We streven naar verdere professionalisering en samenwerking op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Samen versterken we de keten, zodat steeds meer Nederlanders veilig en met plezier kunnen sporten. Met gemeenten en provincies werken we aan duurzame, inclusieve sportaccommodaties en een sportvriendelijke openbare ruimte. We bevorderen de waarde van sport en sportief bewegen en blijven innoveren op prioritaire thema’s zoals duurzaamheid en datamanagement. Bijzondere aandacht hebben we voor het thema integriteit binnen de sportsector.

Begroting van NOC*NSF 

Onze begroting voor 2024 is onderdeel van het Jaarplan voor 2024 en moet in samenhang hiermee te worden beschouwd.