Ons jaarplan en de begroting

Jaarplan van NOC*NSF over 2022

Het jaarplan van NOC*NSF heeft als doel om de sportbonden en andere stakeholders te informeren over de activiteiten van de bureauorganisatie van NOC*NSF.

Het beschrijft de manier waarop de bureauorganisatie dit jaar gaat bijdragen aan de strategische doelstellingen van de Sportagenda en inspeelt op de ontwikkelingen in de sector. Activiteiten die prioriteit hebben en kenmerkend zijn worden uitgelicht; de speerpunten. Ons jaarplan kent daardoor een duidelijke focus.

Begroting van NOC*NSF over 2022

Onze begroting voor 2022 is onderdeel van het Jaarplan voor 2022 en moet in samenhang hiermee te worden beschouwd.