Algemene Vergadering van NOC*NSF

De Algemene Vergadering (AV) is het hoogste orgaan van NOC*NSF. De AV houdt toezicht op het bestuur van NOC*NSF en stelt het instrumentarium (Sportagenda, Bestedingsplan en Richtlijnen) voor het strategisch beleid van NOC*NSF vast.

De Algemene Vergadering van NOC*NSF komt twee keer per jaar bijeen, in mei en november. Buiten dit statutair bepaalde schema bestaat de mogelijkheid Extra AV’s te organiseren. De eerstvolgende AV is op 27 mei 2024

Bekijk hier de stukken: 

 

Bekijk hier de overige stukken:

0. Agenda Algemene Vergadering NOC*NSF 27 mei 2024

1. Opening en mededelingen
2. Vooruitblik op Olympische en Paralympische Spelen met chefs de mission
3. Verslag Algemene Vergadering 20 november 2023
4. Herijking KSS 2024
5. Topsportstrategie 2032

5.a. Notitie topsportstrategie 2032
5.b. NOC*NSF topsportstrategie 2032 brochure

6. Rapportage NOC*NSF

6.a. Jaarverslag NOC*NSF 2023

06.a1 Uitstellen vaststellen Jaarrekening – toelichting
06.a2 Jaarverslag NOC*NSF 2023
06.a3 Risicoparagraaf NOC*NSF 2023
06.a4 Jaarrekening NOC*NSF 2023

6.b. Advies Financiële Commissie
6.c. Décharge bestuur NOC*NSF

6.d. Rapportage Vaststelling 2022 en Toekenning 2024 

06.d.1 Verantwoording vaststellingscyclus 2022
06.d.2 Verantwoording toekenningscyclus 2024

7. Bestedingsplan Sportagenda 2025

7.a. Bestedingsplan 2025

07.a.1 Advies Bestedingsplan
07.a.2 Bijlage SROI advies Bestedingsplan 

7.b. Richtlijnenboek 2025
7.c. Advies CRBS

8. Pahud de Mortanges Trofee en Van Tuyll Beker
9. Lidmaatschappen

a. Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond

09.a1 Notitie toetreding KNDSB
09.a2 Motivatiebrief KNDSB

b. Nederlandse Oriënteringsloop Bond

09.b1 Notitie toetreding NOLB
09.b2 Motivatiebrief NOLB

c. Nederlandse Vechtsportbond

09.c1 Notitie Nederlandse Vechtsportbond
09.c2 Motivatiebrief NVB

10. Samenstelling commissies

a. Expertpanel

010.a Samenstelling expertpanel Topsport
010.a1 CV Arno van Gerven
010.a2 CV Maarten Meiners

b. Financiële Commissie

10.b1 Samenstelling Financiële Commissie
10.b2 CV Cees Frikkee

11. Samenstelling bestuur NOC*NSF

11.a1 Samenstelling bestuur NOC*NSF
11.a2 CV Peter Bommel

12. Rondvraag en sluiting