Algemene Vergadering van NOC*NSF

De Algemene Vergadering (AV) is het hoogste orgaan van NOC*NSF. De AV houdt toezicht op het bestuur van NOC*NSF en stelt het instrumentarium (Sportagenda, Bestedingsplan en Richtlijnen) voor het strategisch beleid van NOC*NSF vast.

De Algemene Vergadering van NOC*NSF komt twee keer per jaar bijeen, in mei en november. Buiten dit statutair bepaalde schema bestaat de mogelijkheid Extra AV’s te organiseren.

Algemene Vergadering op 22 juni 2020

In verband met de coronacrisis is besloten de Algemene Vergadering van NOC*NSF te verplaatsen van 18 mei naar 22 juni. Deze vergadering zal online plaatsvinden.

Door de verplaatsing van de AV zijn ook de andere overleggen in aanloop naar de AV, zoals het ledenberaad, CRBS en Financiële Commissie, opnieuw gepland en uitgevoerd.

De stukken van de AV staan hieronder.

>> Convocatie AV NOC*NSF 22 juni 2020

>> Uitnodiging AV NOC*NSF 22 juni 2020