Algemene Vergadering van NOC*NSF

De Algemene Vergadering (AV) is het hoogste orgaan van NOC*NSF. De AV houdt toezicht op het bestuur van NOC*NSF en stelt het instrumentarium (Sportagenda, Bestedingsplan en Richtlijnen) voor het strategisch beleid van NOC*NSF vast.

De Algemene Vergadering van NOC*NSF komt twee keer per jaar bijeen, in mei en november. Buiten dit statutair bepaalde schema bestaat de mogelijkheid Extra AV’s te organiseren.

Op 18 november 2019 vond de meest recente Algemene vergadering van NOC*NSF plaats op Papendal. De stukken zijn hieronder te vinden.

>> Convocatie AV NOC*NSF 18 november 2019

>> Totaalbestand Algemene Vergadering 18 november 2019

Bekijk hier de overige stukken (alle pdf):

0. Agenda AV 18 november 2019

1. Opening en mededelingen

2. Verslag Algemene Vergadering 20 mei 2019

3. Jaarplan en begroting NOC*NSF 2020
- a.1. Notitie Jaarplan 2020
- a.2. Jaarplan 2020
- b.1. Notitie Begroting en prognose 2020
- b.2. Begroting 2020
- c. Advies Financiële Commissie
- d. Vaststelling contributie 2020

4. Samenstelling commissies
- a. Voordracht CRBS
- b. Commissie Registratie Persoonsgegevens KISS

5. Lidmaatschappen
- a. Lidmaatschappen SFN
- b. Toetreding SFN als volledig lid

6. Wijziging reglementen
- a.1. Wijziging erkenningsreglement 2020
- a.2. Reglement topsport- en internationale wedstrijddisciplines
- b.1. Notitie CMSS Reglement
- b.2. CMSS Reglement 1.5

7. Rondvraag

8. Sluiting

Ter informatie: 
>> Rapportage Commissie Registratie Persoonsgegevens KISS