Vrijwilligersbeleid

Doelstelling

Het vrijwilligersbeleid van NOC*NSF heeft als primair doel een positieve en betekenisvolle ervaring te bieden aan vrijwilligers, terwijl tegelijkertijd de missie en waarden van onze organisatie worden ondersteund. We erkennen het belang van vrijwilligerswerk als een essentieel onderdeel van onze gemeenschap en streven ernaar een inclusieve en ondersteunende omgeving te creëren.

Werving en Selectie

We werven vrijwilligers op basis van hun vaardigheden, ervaring en betrokkenheid bij onze missie en de werkzaamheden. Het selectieproces omvat een kennismakingsgesprek en een duidelijke uiteenzetting van de verwachtingen en verantwoordelijkheden van vrijwilligers.

Training en Ontwikkeling

Indien gewenst en nodig investeert NOC*NSF in de ontwikkeling van vrijwilligers door middel van trainingen die gericht zijn op hun specifieke rollen en verantwoordelijkheden.

Ondersteuning en Feedback

Wij waarderen de inzet van onze vrijwilligers en streven naar een open communicatiekanaal waarin zij hun ideeën, zorgen en suggesties kunnen delen.

Veiligheid en Welzijn

De veiligheid en het welzijn van onze vrijwilligers zijn van het grootste belang. We zorgen voor een veilige werkomgeving, verstrekken de nodige middelen en verzekeren hen tijdens hun betrokkenheid bij onze activiteiten.

Overeenkomst

Voorafgaand aan het aanvangen van vrijwilligerswerk wordt van elke vrijwilliger verwacht dat zij een vrijwilligersovereenkomst ondertekenen. Deze overeenkomst heeft tot doel de rechten en verantwoordelijkheden van zowel de vrijwilliger als de organisatie duidelijk vast te leggen en zorgt voor een transparante en wederzijds respectvolle samenwerking.