NOC*NSF brengt haar standpunten bij commissiedebatten en wetgevingsoverleggen in via position papers.

Het team Public Affairs van NOC*NSF werkt daarbij samen met de Politieke Werkgroep en Klankbord Politiek van de vereniging NOC*NSF en stemt af met andere partners in de sportsector:

Om de (maatschappelijke) impact te vergroten wordt eveneens veelvuldig samengewerkt met partners uit gezondheidszorg, welzijn, natuur, cultuur, onderwijs en welzijn

Position Papers NOC*NSF (vanaf december 2021)