Openbare ruimte

Sporten in de natuur maakt de laatste jaren een groei door. Dit is goed nieuws want bewegen is gezond en bewegen in de natuur nog gezonder. Onderzoek toont aan dat een groene omgeving tegelijkertijd rustgevend en stimulerend werkt. Gezien de stressverlagende kwaliteiten van beweging, is de verbinding van sport en natuur voor de hand liggend.

De natuur in Nederland staat echter onder grote druk: er is te weinig natuur om in de toenemende maatschappelijke behoefte te voorzien. Daarnaast is de kwaliteit van natuur & biodiversiteit beneden niveau waardoor doelstellingen omtrent instandhouding en doorontwikkeling niet worden behaald.

Buitensport mag niet ten koste gaan van onze biodiversiteit. Om sportparticipatie te bevorderen, de stijgende zorgkosten in de toekomst te temperen en tegelijkertijd de natuuropgave te realiseren is het van belang om vanuit het Rijk te investeren in de realisatie en ontsluiting van het nationaal natuurnetwerk.

Position papers en andere documenten