Ons jaarverslag bestaat uit twee delen; het eerste is het bestuursverslag en het tweede de jaarrekening. Het eerste deel geeft een beschrijving van onze activiteiten en resultaten in 2018 en kijkt vooruit naar de komende jaren. Het tweede geeft een financieel overzicht van het afgelopen kalenderjaar. 

De jaarverslagen en jaarrekeningen van de afgelopen vijf jaar zijn hieronder te downloaden:

Meer jaarverslagen? Neem contact op met

Meer jaarverslagen? Neem contact op met

info@nocnsf.nl

026-4834400