De Van Tuyll Beker

Bij het tienjarig bestaan van het NOC in 1922 gaven de bonden de voorzitter, baron Van Tuyll van Serooskerken, een beker cadeau. De bokaal was een waardering van zijn verdiensten voor de Nederlandse sport. De voorzitter stelde de beker direct beschikbaar als wisseltrofee, aan de bond die het voorgaande jaar de beste prestaties heeft geleverd.

Het opschrift van de beker luidt:

N.O.C.
VAN TUYLL-BEKER
1912-1922

In 2023 werd het criterium iets aangepast en is deze wisselbeker voor de bond die in de periode 1 april tot en met 31 maart van het achterliggende jaar een in het oog springende maatschappelijke en sociale impact heeft weten te bewerkstelligen.

De winnaars van de Van Tuyll Beker:

2023 Nederlandse Volleybalbond (Nevobo)
2017-2022 Niet uitgereikt
2016 Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie
2015 Niet uitgereikt
2014 Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond
2013 Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond 
2012 Koninklijke Nederlandse Hockeybond
2011 Koninklijke Nederlandse Zwembond
2010 Watersportverbond
2009 Koninklijke Nederlandse Zwembond
2008 Koninklijke Nederlandse Base en Softbalbond
2007 Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie
2006 Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie
2005 Koninklijke Nederlandse Wielren Unie
2004 Koninklijke Nederlandse Zwembond
2003 Judo Bond Nederland
2002 Koninklijke Nederlandse Zwembond
2002 Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond
2001 Judobond Nederland
2000 Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond
1999 Koninklijke Nederlandse Zwembond
1998 Koninklijke Nederlandse Zwembond
1997 Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond 
  Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
1996 Niet uitgereikt
1995 Nederlandse Volleybal Bond
1994 Niet uitgereikt
1993 Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond
1992 Niet uitgereikt
1991 Nederlandse Hippische Sportbond
1990 Nederlandse Hippische Sportbond
1989 Koninklijke Nederlandse Wielren Unie
1988 Koninklijke Nederlandse Hockeybond
1987 Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond
1986 Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond
1985 Koninklijke Nederlandse Wielren Unie
1984 Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond
1983 Koninklijke Nederlandse Zwembond
1982 Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
1981 Koninklijke Nederlandse Zwem Bond
1980 Koninklijke Nederlandse Watersport Verbond
1979 Koninklijke Nederlandse Hockeybond
1978 Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond
1977 Koninklijke Nederlandse Hockeybond
1976 Nederlandse Hippische Sportbond
1975 Koninklijke Nederlandse Zwembond
1974 Koninklijke Nederlandse Wielren Unie
1973 Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond
1972 Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
1971 Budo Bond Nederland
1970 Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders bond
1969 Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders bond
1968 Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders bond
1967 Koninklijke Nederlandse Roeibond
1966 Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders bond
1965 Koninklijke Nederlandse Wielrenunie
1964 Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond
1963 Nederlandsche Roeibond
1962 Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond
1961 Koninklijke Nederlandse Zwembond
1960 Koninklijke Nederlandse Wielrenunie
1959 Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond
1958 Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond
1957 Koninklijke Nederlandse Zwembond
1956 Niet uitgereikt
1955 Koninklijke Nederlandse Zwembond
1954 Koninklijke Nederlandse Hockeybond
1953 Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging
1952 Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond
1951 Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond
1950 Koninklijke Nederlandse Hockeybond
1949 Koninklijke Nederlandse Zwembond
1948 Koninklijke Nederlandse Zwembond
1947 Koninklijke Nederlandse Athletiek Unie
1946 Nederlandse Biljartbond
1945 Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Verbond
1940-1944 Niet uitgereikt
1939 Nederlandse Kano Bond
1938 Koninklijke Nederlandse Zwembond
1937 Koninklijke Nederlandse Hockeybond
1936 Koninklijke Nederlandse Zwembond
1935 Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
1934 Koninklijke Nederlandse Athletiek Unie
1933 Koninklijke Nederlandse Zwembond
1932 Nederlandse Hippische Sportbond
1931 Nederlandse Zwembond
1930 Nederlandse Biljart Bond
1929 Koninklijke Nederlandse Athletiek Unie
1928 Nederlandse Hockey en Bandy Bond
1927 Nederlandse Zwembond
1926 Nederlandse Zwembond
1925 Nederlandse Wielerbond
1924 Nederlandse Roeibond 
  Nederlandse Hippische Sportbond
1923 Koninklijke Nederlandse Amat. Schermbond
1922 Koninklijke Nederlandse Amat. Schermbond
1921 Nederlandsche Roeibond