NOC*NSF Sportbonden

Nevobo krijgt Van Tuyllbeker van NOC*NSF

15 mei 2023
Nevobo krijgt Van Tuyllbeker van NOCNSF

De Nederlandse Volleybalbond (Nevobo) heeft tijdens de Algemene Vergadering van NOC*NSF de Van Tuyllbeker in ontvangst genomen. Deze wisselbeker wordt jaarlijks uitgereikt aan de bond die in de periode 1 april tot en met 31 maart van het achterliggende jaar een in het oog springende maatschappelijke en sociale impact heeft weten te bewerkstelligen.

Dit kan betrekking hebben op de ledenaantallen, sportinfrastructuur, maar ook onderwerpen als inclusie en veilige sportomgeving. Het is een prijs waar alle bij NOC*NSF aangesloten bonden aanspraak op kunnen maken en is niet beperkt tot olympische prestaties.

De Nevobo heeft laten zien een verbindende sportbond te zijn met veel oog voor maatschappelijke impact. Op innoverende wijze heeft de bond topsport gebruikt als vliegwiel voor sportparticipatie tijdens het WK volleybal. Daarnaast zet de Nevobo zich praktisch in om te helpen bij problemen in de samenleving. Zo nam de bond het initiatief om sportclubs te vragen in actie te komen voor donaties aan de voedselbank.

Positieve bijdrage

Van 23 september tot en met 15 oktober 2022 werd in Arnhem, Apeldoorn en Rotterdam het WK volleybal gehouden. Het WK heeft een positieve bijdrage geleverd aan de samenleving en leidde tot meer sportbeleving, trots, sociale verbinding en een impuls voor een gezonde levensstijl. Dit blijkt onder andere uit het onderzoek van het Sports & Economics Research Centre (SERC) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Zowel op als naast het veld werd met een onderscheidend concept gewerkt. Zo vond de eerste ronde plaats in drie verschillende volleybalstadions binnen GelreDome en werden de 24 landenteams gehuisvest in 31 Gelderse gemeenten. Het WK was met 125.000 bezoekers het grootste indoorsportevenement ooit in Nederland.

Het WK zorgde in de speelsteden en in de regio voor meer betrokkenheid en aandacht voor maatschappelijke thema’s als duurzame voeding, gezond bewegen en diversiteit. Daarnaast zijn in Gelderland 40 permanente multifunctionele netsportvelden aangelegd. Een aantal gemeentes is aan de slag gegaan met specifieke bewegingsprogramma’s bij die velden. In totaal waren 300 volleybalverenigingen op een of andere manier betrokken bij het WK.

Van Tuyllbeker

De Van Tuyllbeker werd bij het tienjarig bestaan van het Nederlandsch Olympisch Comité in 1922 in het leven geroepen. De toenmalige NOC-voorzitter, baron Van Tuyll van Serooskerken, stelde de beker beschikbaar als wisseltrofee.

Kijk hier voor eerdere winnaars van de Van Tuyllbeker.


Foto: Peter Sprengers van de Nevobo en Anneke van Zanen-Nieberg van NOC*NSF.

Deel dit artikel op social media: