Bonden

Sportclubs halen voedsel op voor Voedselbank

11 mei 2023
Sportclubs halen voedsel op voor Voedselbank

Ruim 80 sportclubs van verschillende sporten hebben zich ingezet voor de Voedselbank tijdens de inzamelingsmaand in april. Leden, fans, scheidsrechters en andere vrijwilligers konden aan de hand van een ‘boodschappenlijstje’ voedsel doneren, en met succes! Er zijn door heel Nederland kratten met voedsel ingezameld en financiële donaties gedaan.

De voedselbanken in Nederland hebben in april vaak moeite om voldoende boodschappen beschikbaar te hebben. Rond de feestdagen in december wordt heel veel ingezameld, maar die voorraad raakt in april op. De ingezamelde kratten met voedsel waren dan ook een welkome aanvulling voor de lokale voedselbanken. 

Bewegen en (gezonde) voeding zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het zorgt ervoor dat je je goed voelt en dat verdient iedereen. Om zoveel mogelijk gezinnen die kans te bieden, organiseerden we in de maand april 2023 een inzamelingsactie voor de Voedselbank. Er is gekozen voor de maand april omdat de nood dan het hoogst is bij de Voedselbanken. In december wordt er rondom de feestdagen heel veel ingezameld. Die voorraad raakt in april op wat maakt dat aanvulling juist in die periode heel welkom is.  

Veel voedsel ingezameld 
Onderstaande video geeft een korte impressie van de acties bij verschillende deelnemende verenigingen.

 

Welkom in de sport
Tijdens de actie zijn de gezinnen die gebruik maken van de Voedselbank door de sportclubs van harte uitgenodigd om kosteloos één of meerdere sportlessen/-trainingen te volgen. Met hulp van het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunnen deze gezinnen ook financieel ondersteund worden.

Deelnemende sportbonden
De deelnemende sportbonden aan de actie zijn: Nederlandse Volleybalbond (Nevobo), Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV), Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV), Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) en de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB). Aansluitend hebben ook de Nederlandse Toerfiets Unie (NTFU) en een lokale boksclub een bijdrage geleverd.

Deel dit artikel op social media: