NOC*NSF heeft met een aantal organisaties een directe relatie. Om dit kenbaar te maken ontwikkelde NOC*NSF sub-identiteiten. Een sub-identiteit is een gesloten blok met daarin het logo van NOC*NSF en een tekstbalk waaruit de relatie tussen NOC*NSF en de betrokken organisatie blijkt.

De betreffende organisaties mogen het blok gebruiken op hun corporate uitingen, zoals stationary (briefpapier e.d.). Commercieel gebruik is niet toegestaan. Het blok mag niet groter zijn dan het logo van de organisatie (maximaal 1/1). Het gebruik van de sub-identiteit mag geen associatie oproepen tussen NOC*NSF en andere relaties van de organisatie. De relaties van de organisatie mogen het blok niet gebruiken.
Logo Lid NOC ZW

Lid van NOC*NSF
Voor sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.
Olympic Team algemeen

Olympic/Paralympic/EYOD Team the Netherlands
Voor kleding en materialen voor de leden van het Nederlands Olympisch Team, het Nederlands Paralympisch Team en het Nederlands Team voor de Europese Jeugd Olympisch Festival.

Toestemming
Vóór productie moeten ontwerpen waarin het NOC*NSF-logo of een sub-identiteit is gebruikt ter goedkeuring aan NOC*NSF worden voorgelegd. De goedkeuring wordt altijd schriftelijk bevestigd. Bij onrechtmatig gebruik van het logo of de Olympische ringen zal NOC*NSF gerechtelijke stappen ondernemen.

NOC*NSF, Postbus 302, 6800 AH Arnhem