Sportbondenmonitor

De sportbondenmonitor brengt de facts & figures van de sportbonden in Nederland in beeld aan de hand van verschillende thema’s. De trends hebben betrekking op het jaar 2016 of eerder.

Monitor van 2016

De meest actuele bondenmonitor is in 2016 opgeleverd, in samenwerking met het Kenniscentrum Sport. In een bijeenkomst met zes experts (ondernemerschap, wetenschap en sportsector) is gesproken over de trends, facts & figures om meer duiding aan de cijfers te geven in de huidige maatschappelijke context. Verder is er een online benchmarktool voor sportbonden beschikbaar, hierin kunnen sportbonden zich op bepaalde thema’s vergelijken met andere groepen sportbonden.

Belangrijkste uitkomsten 2016:

  • 2016 is het laatste jaar van de Sportagenda ‘Sport Inspireert!’. Maar er wordt al vooruit gekeken. De sportwereld is namelijk volop in beweging. Ontwikkelingen in de branche hebben geleid tot het verankeren van de transitiebeweging in de Sportagenda 2017+.

  • Het aantal lidmaatschappen blijft hangen op 5,3 miljoen, maar de sportdeelname blijft stijgen.

  • Financieel lijkt het weer de goede kant op te gaan. De vermogenspositie van sportbonden neemt weer toe. Nadat de Lotto-afdracht een aantal jaar is tegengevallen is het keerpunt gekomen; de bestemmingsreserve kan langzamerhand weer aangevuld worden.

  • 2016 was ook een Olympisch/Paralympisch jaar; TeamNL stond 8 keer op het podium voor Olympisch goud en 17 keer voor Paralympisch goud.

  • Bestuurlijke ontwikkeling is een belangrijk thema geworden, maar verandering blijkt ook een uitdaging te zijn.

  • Het aantal fte bij sportbonden neemt de afgelopen jaren toe. Driekwart van de bonden heeft personeel in dienst. Bonden zonder personeel komen nauwelijks aan ‘ondernemen’ toe.
Factsheet Sportbonden Monitor 2016

De belangrijkte uitkomsten van de Sportbondenmonitor 2016 op een factsheet.