Ledentallenrapportage van NOC*NSF

Het doel van de ledentallenrapportage is inzicht geven in de stand van zaken met betrekking tot het aantal lidmaatschappen binnen de georganiseerde sport in Nederland. Ook kunnen we mogelijke trends inzichtelijk maken worden op basis van deze gegevens.

Ledentallen van 2018: 4,3 miljoen sporters via sportbonden

In 2018 waren er 4.314.000 leden lid bij één of meerdere sportbonden die aangesloten zijn bij NOC*NSF. Een lid kan meerdere lidmaatschappen hebben, bijvoorbeeld bij meerdere bonden of bij dezelfde bond. De 4,3 miljoen leden hadden in 2018 samen een totaal van 5.146.000 lidmaatschappen bij de sportbonden aangesloten bij NOC*NSF.

Ten opzichte van 2017 is het aantal leden is met 44.000 leden afgenomen, dit komt overeen met 0,4 procent van alle leden. Het aantal lidmaatschappen nam met 29.000 af, dit komt overeen met 0,3 procent van alle leden. Ten opzichte van 2013 nam het aantal leden met 177.000 leden afgenomen, (1,8 procent van alle leden), terwijl het aantal lidmaatschappen met 223.000 slonk (2 procent van alle leden). 

Onderstaande rapportage van 2018 is een bijlage van een groter onderzoek, het rapport Zo Sport Nederland, waarin de ontwikkelingen in sportdeelname in Nederland van de afgelopen vijf jaar is onderzocht.