Verenigingsmonitor

Met behulp van de Verenigingsmonitor krijgen sportclubs meer inzicht in hun beleid en manier van werken. Wat gaat er goed en waar liggen nog kansen? Op basis van de data uit de Verenigingsmonitor kunnen clubs dus onder andere aan de slag met het maken van toekomstbestendige beleidsplannen.

In 2018 heeft de KNHB, met hulp van het NOC*NSF Innovatiefonds, de verenigingsmonitor laten ontwikkelen. Deze sportspecifieke monitor is vervolgens door NOC*NSF doorontwikkeld naar een sportgenerieke variant, die door alle sportbonden kan worden afgenomen.

Ook voor sportbonden is de Verenigingsmonitor van toegevoegde waarde. De monitor maakt inzichtelijk op welke gebieden hun verenigingen (meer) hulp nodig hebben. Op basis daarvan kunnen bonden hun verenigingsondersteuning nog efficiënter inrichten.

Hoe werkt de Verenigingsmonitor?

Inmiddels maken 8 bonden gebruik van de Verenigingsmonitor en hebben ruim 700 sportverenigingen een vragenlijst ingevuld. De data die via deze vragenlijsten is verzameld is voor de deelnemende sportbonden en sportclubs inzichtelijk gemaakt op het zogenaamde benchmark dashboard. Met behulp van dit dashboard kunnen sportbonden en verenigingen zien hoe zij zich op een bepaald thema verhouden tot andere verenigingen. De benchmark beperkt zich niet alleen tot vergelijkingen tussen verenigingen van de eigen sportbond, maar maakt het ook mogelijk te bekijken hoe een verenigingen ervoor staat ten opzichte van verenigingen uit een andere tak van sport.

Aansluiten op de Verenigingsmonitor

Je kunt als sportbond op verschillende manieren aansluiten op de Verenigingsmonitor. De kosten daarvoor variëren momenteel tussen de €800 en €1600 per jaar. Wil je als bond de generieke vragen die standaard in de Verenigingsmonitor worden meegenomen aanvullen met een aantal voor jouw bond specifieke vragen, dan moet daarvoor een apart dashboard worden gebouwd. De kosten daarvoor bedragen eenmalig €3000.

Wanneer je als sportbond graag gebruik wilt gaan maken van de Verenigingsmonitor, en deze daarmee ook beschikbaar stelt voor al jouw clubs, komen daar een aantal dingen bij kijken. Denk daarbij aan het uitzetten van de vragenlijsten onder sportclubs en het analyseren van de opgehaalde data. Er zal dus iemand vanuit de sportbond moeten worden aangesteld om de Verenigingsmonitor binnen de sportbond op te zetten en uit te rollen richting de clubs. Gedurende dit hele proces wordt de bond uiteraard wel ondersteunt door NOC*NSF.

Interesse in de Verenigingsmonitor of wil je meer informatie, neem contact op met Jorn Knops.

Eerdere rapportages Sportaanbiedersmonitor

Voor het ontwikkelen van de huidige Verenigingsmonitor maakten we gebruik van de Sportaanbiedersmonitor. Via clubmetingen.nl verzamelden we data die iedere drie jaar werd gebundeld in een rapportage. Met de komst van de Verenigingsmonitor zijn we hiermee gestopt. De rapportages van 2009, 2012, 2015 en 2018 zijn hieronder nog wel te downloaden.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jorn Knops: