Verenigingsmonitor

De Verenigingsmonitor biedt sportbonden meer inzicht in hun sportclubs. De monitor maakt inzichtelijk op welke gebieden hun verenigingen (meer) hulp nodig hebben. Op basis daarvan kunnen bonden hun verenigingsondersteuning nog efficiënter inrichten.

Voor sportclubs is de Verenigingsmonitor tevens van toegevoegde waarde. De Verenigingsmonitor biedt sportclubs meer inzicht in hun beleid en manier van werken. Wat gaat er goed en waar liggen nog kansen? Op basis van de data uit de Verenigingsmonitor kunnen clubs onder andere aan de slag met het maken van toekomstbestendige beleidsplannen.

In 2018 heeft de KNHB, met hulp van het NOC*NSF Innovatiefonds, de Verenigingsmonitor laten ontwikkelen. Deze sport-specifieke monitor is vervolgens door NOC*NSF doorontwikkeld naar een sport-generieke variant, die door alle sportbonden kan worden afgenomen.

Hoe werkt de Verenigingsmonitor?

Inmiddels maken 9 bonden gebruik van de Verenigingsmonitor en hebben ruim 700 sportverenigingen een vragenlijst ingevuld. De data die via deze vragenlijsten is verzameld, is voor de deelnemende sportbonden en sportclubs inzichtelijk gemaakt in het zogenaamd benchmark dashboard. De inhoud van de sport generieke vragenlijst wordt jaarlijks afgestemd met de deelnemende bonden.

Met behulp van dit dashboard kunnen sportbonden en verenigingen zien hoe zij zich op een bepaald thema verhouden tot andere verenigingen. Daarnaast kunnen ze zichzelf volgen over de tijd. De benchmark beperkt zich niet alleen tot vergelijkingen tussen de verenigingen van de eigen sportbond, maar maakt het ook mogelijk te bekijken hoe je als bond ervoor staat ten opzichte van andere bonden en hoe je verenigingen ervoor staan ten opzichte van verenigingen uit een andere tak van sport.

Aansluiten op de Verenigingsmonitor

De Verenigingsmonitor wordt eens per twee jaar uitgezet. Als sportbond is het mogelijk om aan te sluiten op de Verenigingsmonitor. Draai je als bond mee op de sport-generieke vragenlijst, dan bedragen de kosten € 2000,- in een jaar dat de monitor wordt uitgestuurd en € 1000,- in een jaar dat de monitor niet wordt uitgestuurd.

Wil je als bond sport-specifieke vragen toevoegen aan de monitor, dan vraagt dit een eenmalige investering van € 2000,- om deze vragen in de vragenlijst en het benchmark dashboard klaar te zetten.

Meedoen?

Wanneer je als sportbond gebruik wilt maken van de Verenigingsmonitor, en deze daarmee ook beschikbaar stelt voor al jouw clubs, komen daar een aantal dingen bij kijken. Denk daarbij aan het uitzetten van de vragenlijsten onder sportclubs en het analyseren van de opgehaalde data.

Ook moeten verenigingsondersteuners worden voorbereid om met de inzichten uit de monitor aan de slag te gaan. Er zal dus iemand vanuit de sportbond moeten worden aangesteld om de Verenigingsmonitor binnen de sportbond op te zetten en uit te rollen richting de clubs. Gedurende dit hele proces wordt de bond uiteraard ondersteund door NOC*NSF.

Meer informatie

Interesse in de Verenigingsmonitor of wil je meer informatie? Neem contact op met Jorn Knops.

Eerdere rapportages Sportaanbiedersmonitor

Voorheen werd gebruik gemaakt van de Sportaanbiedersmonitor. Via clubmetingen.nl werd data verzameld, dat elke drie jaar in een rapportage werd gebundeld. Met de komst van de Verenigingsmonitor is deze werkwijze gestopt. De rapportages van 2009, 2012, 2015 en 2018 zijn hieronder nog wel te downloaden.