NOC*NSF is een van de actoren binnen het Nederlands sportonderzoeklandschap, net als bijvoorbeeld het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daarnaast zijn er diverse kennisinstellingen die zich richten op sport, onderzoek en innovatie, zoals het Mulier Instituut, ZonMW, Sportinnovator, diverse hogescholen en universiteiten en het Kenniscentrum Sport en Bewegen.

Op deze pagina kan je meer te weten te komen over de gemeenschappelijke sportonderzoekagenda en geven we aan waar je meer informatie kan vinden over de sportontwikkeling in Nederland, topsport en sportinnovaties.

Missie van onderzoek

In Nederland zijn er dus diverse partijen die wat doen met sportonderzoek. Hier heeft iedere organisatie zo zijn eigen ideeën over en overtuiging bij. Daarbij is het vooral belangrijk om sportonderzoek beter aan te laten sluiten bij de praktijk; het is zonde als onderzoek ongebruikt in de la verdwijnt.

Vanuit deze overtuiging heeft NOC*NSF een rol in de stuurgroep missie-gedreven onderzoek en innovatie. Dit is een landelijke samenwerking met het ministerie van VWS, de Vereniging Sport en Gemeenten, het Kenniscentrum Sport en Bewegen, het Platform Ondernemende Sportaanbieders, het Watertorenoverleg (hoogleraren op dit gebied), het Lectorenplatform Sport, Sportinnovator en ZonMw.

Het doel is om maatschappelijke problemen rondom sport en bewegen op te lossen door onderzoek en innovatie te stimuleren vanuit een gemeenschappelijke agenda voor 2040. Deze agenda wordt in 2022 vormgegeven.