Jaarlijks worden door alle aangesloten sportbonden de lidmaatschapscijfers aangeleverd. Op basis van deze cijfers zijn we in staat om op een laagdrempelige manier inzichten te geven in de lidmaatschappen bij sportverenigingen per leeftijdscategorie, per geslacht, per wijk- en per postcodeniveau.

Welke data bevat de rapportage?

  • Actuele inzichten van ledencijfers van sportverenigingen op gemeente-, wijk- en postcodeniveau;
  • Actuele inzichten van ledencijfers van sportverenigingen binnen verschillende leeftijdscategorieën;
  • Inzicht bij welke sporten, doelgroepen en wijken er kansen liggen om sport- en beweegdeelname te verhogen.

Waarvoor kun je de rapportage gebruiken?

  • Het monitoren en evalueren van een beleidsnota;
  • Het maken van een beleidsnota;
  • Het inzetten van verenigingsondersteuning;
  • De onderbouwing van de invulling van het lokale Sportakkoord.