Voldoende en gekwalificeerd arbitrerend, bestuurlijk en sporttechnisch kader is onmisbaar om de sportdeelname in Nederland op peil te houden en te vergroten. Wat motiveert kaderleden, wat is hun opleidingsachtergrond en hebben ze behoefte aan ondersteuning om hun taken uit te voeren?

Om hier meer zicht op te krijgen heeft NOC*NSF gezamenlijk met de sportbonden een panel opgebouwd van samen meer dan 3000 personen. Het betreft arbiters, juryleden, officials, bestuurders (voorzitter/secretaris), trainer-coaches, instructeurs en begeleiders. Al deze mensen verrichten werkzaamheden bij een sportclub, als vrijwilligers of als betaalde kracht.

Factsheet van de Sportkadermonitor 2017-2018

Ook mee doen aan dit onderzoek?
Jouw kennis en mening zijn erg welkom en van toegevoegde waarde. Je kunt je op ieder moment aanmelden voor het onderzoek via dit inschrijfformulier, wat direct geldt als het eerste deel van het onderzoek.

Eens per twee jaar word je uitgenodigd aan het onderzoek deel te nemen. In de tussentijd kun je nog het verzoek krijgen een korte vragenlijst in te vullen (max 5 minuten invultijd).

Hartelijk dank alvast voor je bereidheid en deelname aan dit onderzoek. We houden je daarbij zo goed mogelijk op de hoogte van de resultaten en winst van het onderzoek!