Voldoende gekwalificeerd arbitrerend, bestuurlijk en sporttechnisch kader is onmisbaar om de sportdeelname in Nederland op peil te houden en te vergroten. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het sportkader blijft toenemen is het van belang dat we bijvoorbeeld weten wat kaderleden motiveert, wat hun opleidingsachtergrond is en of ze behoefte hebben aan ondersteuning om hun taken uit te voeren. Om antwoord te krijgen op dit soort vragen is de Sportkadermonitor opgezet.

In 2013 is door NOC*NSF in samenwerking met sportbonden een panel van meer dan 3000 personen opgebouwd, bestaande uit arbiters, juryleden, officials, bestuurders (voorzitters/secretaris), trainers-coaches, instructeurs en begeleiders. Zij hebben een vragenlijst ingevuld op basis waarvan de Sportkadermonitor tot stand is gekomen. De meest recente Sportkadermonitor rapportage werd gemaakt in 2017. Momenteel wordt de Sportkadermonitor niet meer uitgevoerd en wordt bekeken of deze opnieuw kan worden opgezet.

Factsheet Sportkadermonitor 2017 2018

Factsheet van de Sportkadermonitor 2017-2018

Eerdere rapportages Sportkadermonitor

De rapportages van eerdere Sportkadermonitoren zijn hieronder te downloaden.