Met de Bondenrapportages biedt NOC*NSF haar leden de gelegenheid om diepgaande inzichten te verkrijgen in de sportdeelname en lidmaatschapscijfers voor jouw sport. De rapportages geven onder andere inzicht in het profiel van sporters binnen én buiten het ledenbestand. De inzichten kunnen waardevol zijn richting stakeholders zoals gemeenten, sponsoren en partners.

Vraag deze inzichten aan door een mail te sturen naar kiss@nocnsf.nl.

De bondenrapportage bestaat uit twee specifieke rapportages; de sportspecifieke SDI rapportage en de bondspecifieke KISS rapportage.

Sportspecifieke SDI Rapportage:

  • Gebaseerd op het maandelijks gehouden landelijke sportdeelnameonderzoek (SDI).
  • Analyseert en presenteert sportdeelnamecijfers voor specifieke sporten, zoals voetbal voor de KNVB en schaatsen en skeeleren voor de KNSB.

Bondspecifieke KISS Rapportage:

  • Bevat kerngegevens en analyses van lidmaatschapscijfers.
  • Vergelijkt deze cijfers met andere sporten en bonden om waardevolle inzichten te bieden.

Daarnaast verwijzen we naar relevante algemene studies zoals de "Studie Sportgedrag", die inzicht geven in sportgedrag en -motivatie in Nederland.

Meer informatie?

De rapportages zijn zowel geschikt voor grote als kleine sportbonden. Ben je geïnteresseerd en wil je weten hoe de bondenrapportage voor jouw sportbond waardevol kan zijn? Stuur een mail naar kiss@nocnsf.nl. We kijken ernaar uit om samen met uw bond waardevolle inzichten te ontdekken en te bespreken.

Hoe komt NOC*NSF aan de data?

De KISS Rapportage is gebaseerd op de ledendata die de sportbonden elk jaar in het eerste kwartaal aanleveren. De SDI Rapportage komt voort uit het landelijke sportdeelname onderzoek. Dit onderzoek wordt maandelijks door NOC*NSF in samenwerking met onderzoeksbureau Verian uitgevoerd (minimaal 36.000 respondenten per jaar).