Het is de missie van NOC*NSF en sportbonden om voor iedereen in Nederland optimale sportomstandigheden te creëren. Integriteit is daarbij een onmisbaar fundament. Het bevorderen en bewaken van integriteit in de sport is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van NOC*NSF, sportbonden en sportverenigingen.

Vier basiseisen rond sociale veiligheid

In het Sportakkoord is vastgelegd dat alle gemeenten in overleg met hun verenigingen een 'ondergrens' opstellen voor een positieve sportcultuur en tegen grensoverschrijdend gedrag. Er zijn daartoe verschillende goede initiatieven genomen.

Om te voorkomen dat verenigingen met sterk uiteenlopende, verschillende eisen door gemeenten worden geconfronteerd (en bonden met een ‘beleid per gemeente’) hebben de VSG, NOC*NSF en sportbonden gezamenlijk een voorbeeldmodel ontwikkeld; het model Basiseisen Integriteit Sportaanbieders. Dit model bestaat uit vier basiseisen, waaraan verenigingen op lokaal niveau minimaal zouden moeten voldoen:

  • Gebruik regeling Gratis VOG
  • Gedragscode Sport
  • Vertrouwenscontactpersoon
  • Cursus of e-learning voor trainer-coaches

Download

Download hier de volledige Basiseisen Integriteit Sportaanbieders met daarin meer informatie over wat een vereniging minimaal moet doen om aan deze eisen te voldoen.

Pilot met tien gemeenten

Om gemeenten te stimuleren het voortouw te nemen om voorwaarden te stellen aan de te nemen maatregelen op het gebied van sociale veiligheid en het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag, start NOC*NSF samen met VSG een pilot waarin tien gemeenten hun ervaring delen die lokaal wordt opgedaan.

De pilot moet handvatten opleveren, een handreiking met praktische tips om de zaken rond sociale veiligheid goed te kunnen regelen. Denk daarbij aan meer dwingende maatregelen die gemeenten op praktische wijze kunnen opnemen in hun beleid, zoals het hanteren van voorwaarden rondom sociale veiligheid in huurovereenkomsten, tarieven- en of subsidiebeleid.

Vragen of meer informatie? Neem contact op met Emiel Krijt.

Vragen of meer informatie? Neem contact op met Emiel Krijt.

emiel.krijt@nocnsf.nl

026-4834400