Clubs

Doe mee

Veilige sport voor iedereen begint met een goede basis. De basiseisen sociale veiligheid helpen sportaanbieders hierbij: door als club te voldoen aan de vier eisen, heb je een goed fundament om sociale veiligheid te waarborgen. Met dat fundament kan je verder bouwen aan een veilige sport en een fijne sportplek voor jouw leden.

Download materiaal

Met de campagne 4 v's voor veiligheid roepen we aandacht op voor een sociaal veilige sportomgeving voor iedereen. Dit vinden we belangrijk omdat grensoverschrijdend gedrag niet thuishoort in de samenleving en dus de sport. Met de 4 v's voor veiligheid werken we aan de vier fundamenten van sociale veiligheid, door risicogedrag uit te sluiten. Vanuit hier kan de sportclub verder werken aan een omgeving vrij van grensoverschrijdend gedrag. 

Is jouw sportclub goed op weg met de 4 v's of wil je juist aandacht/draagvlak genereren voor sociale veiligheid? Download dan het promotiemateriaal van de 4 v's. Hierin zitten posters, social posts, video's en copys waarmee jij aan jouw leden kan laten zien dat je sociale veiligheid serieus neemt en er werk van maakt.

 1. #

Aan de slag met de 4 v's voor veiligheid

Een sociaal veilige sport, waarin iedereen zich thuis voelt, begint met een goede basis. De basiseisen sociale veiligheid, ofwel de 4 v's voor veiligheid, helpen sportaanbieders hierbij. Clubs die voldoen aan de vier voorwaarden, hebben een goed fundament om sociale veiligheid te waarborgen. Zowel sportbonden, gemeenten en clubs zelf kunnen hier een grote rol in spelen. Zo bouwen we samen verder aan een veilige sport en een fijne sportplek voor iedereen.

Ga direct naar:

Het High5 stappenplan

Om sportclubs te helpen sociale veiligheid bespreekbaar te maken en te implementeren op de sportclub is het High5 stappenplan beschikbaar. Hiermee doorloopt de club in vijf stappen hoe je van bewustwording naar actie kunt gaan rondom de preventie én het melden van grensoverschrijdend gedrag. 

 1. #

Expertpoule: hulp bij sociale veiligheid

Wil jouw club aan de slag met sociale veiligheid? We helpen je graag bij de eerste stappen. Daarvoor is de expertpoule beschikbaar: een groep specialisten met diverse achtergronden, die voor en binnen clubs op specifieke hulpvragen in kunnen gaan, bijvoorbeeld hoe je een VOG kunt aanvragen en implementeren.

Clubs kunnen via de expertpoule gebruik maken van het volgende hulpaanbod:

 • Inspiratiesessie
 • Verenigingstraject
 • Specifieke programma's 

Inspiratiesessie sociale veiligheid

De inspiratiesessies zijn bedoeld voor bestuursleden,  vertrouwenscontactpersonen en commissieleden van clubs. In een inspiratiesessie wisselen de aanwezigen van gedachten over het thema sociale veiligheid. Wat houdt dit in en hoe krijgt dit vorm in de sport? Wat blijkt er uit onderzoek? We geven voorbeelden van maatregelen die getroffen kunnen/moeten worden om de club sociaal veilig te maken. Waarvoor ben je als vereniging verantwoordelijk? We bespreken het High 5! Stappenplan en de Regeling Gratis VOG.

Een inspiratiesessie duurt gemiddeld 60 minuten.

Verenigingstraject sociale veiligheid

Het verenigingstraject sociale veiligheid is bedoeld voor bestuursleden van clubs. Een bestuur kan gratis beroep doen op de expertpoule. Het clubbestuur krijgt hulp bij het opzetten en implementeren van beleid rondom sociale veiligheid. Daarna komt de club in aanmerking voor de Regeling Gratis VOG. Na afloop van het traject kan men bijvoorbeeld gratis VOGs klaarzetten voor de vrijwilligers die binnen de betreffende vereniging met jongeren en kwetsbare groepen werken. Het High5! Stappenplan vormt de leidraad binnen het verenigingstraject. De club beperkt hiermee de kans op grensoverschrijdend gedrag en weet bovendien adequaat te handelen bij eventuele incidenten. Die behandelen we namelijk ook tijdens het traject.

Een verenigingstraject bestaat gemiddeld uit 15 uur begeleiding en kan kosteloos beschikbaar worden gesteld. Tijdens het intakegesprek wordt gezamenlijk bepaald wat de route en inzet van de expert wordt. 

Specifieke programma's

Voor clubs kunnen ook aangepaste programma gemaakt worden met specifieke vragen. Zo kunnen onderwerpen als het herkennen van situaties en het inspireren tot preventiemogelijkheden worden behandeld. Experts komen vervolgens naar je toe of verzorgen online een bijeenkomst. Daarbij kun je kiezen uit een aantal onderwerpen, zoals:

 • Gratis VOG
 • Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag
 • Inspiratiesessie sociale veiligheid
 • Verenigingstraject sociale veiligheid
 • Presentatie Basiseisen sociale veiligheid

Specifieke programma’s worden op maat gemaakt, afhankelijk van het doel en de te behalen resultaten. In de meeste gevallen worden deze kosteloos ingezet. 

 1. Aanvragen