Clubs

Doe mee en maak werk van sociale veiligheid

Ga aan de slag met sociale veiligheid op de club

We streven naar een sportomgeving die veilig en plezierig is voor iedereen in Nederland. Clubs spelen hier een grote rol in. Door als club te voldoen aan de 4 v's, heb je een stevige basis voor sociale veiligheid en zet je al mooie stappen in de preventie van grensoverschrijdend gedrag. Op deze pagina zie je meer over wat jij als club kunt doen: van praktische tips tot het downloaden van het campagnemateriaal.

Aan je leden laten zien dat jouw club bezig is met sociale veiligheid en de 4 v's? Bestel het 4 v's pakket met posters en stickers!

Download materiaal

Met de campagne 4 v’s voor veiligheid roepen we aandacht op voor een sociaal veilige sportomgeving voor iedereen. Dit vinden we belangrijk omdat grensoverschrijdend gedrag niet thuishoort in de samenleving en dus de sport.

Met de 4 v’s voor veiligheid werken we aan de basis van sociale veiligheid en sluiten we onnodige risico’s uit. Vanuit hier kan de sportclub verder werken aan een omgeving vrij van grensoverschrijdend gedrag.

Download het materiaal voor je club

Is jouw sportclub goed op weg met de 4 v's of wil je juist meer aandacht geven aan sociale veiligheid? Download dan het promotiemateriaal van de 4 v's. Er is veel materiaal beschikbaar: van teksten tot posters en foto's waarmee jij aan jouw leden kan laten zien dat jij werk maakt van sociale veiligheid.

 1. Download hier de visuals
 2. Download hier extra beeldmateriaal
 3. Download hier de social copy's
 4. Download hier de korte copy
 5. Download hier de uitgebreide copy
 6. Download hier posters voor de club
 7. Download de campagnevideo

Aan de slag met de 4 v's voor veiligheid

Een sociaal veilige sport, waarin iedereen zich thuis voelt, begint met een goede basis. De basiseisen sociale veiligheid, ofwel de 4 v's voor veiligheid, helpt clubs hierbij. Clubs die voldoen aan de 4 v's hebben een goede basis. Het is daarom belangrijk dat alle clubs aan de slag gaan met de 4 v's. Via de hyperlinks hieronder lees je meer over de v's en wat jij als club kan doen.

Ga direct naar:

Maak gebruik van het High5! stappenplan

Om sportclubs te helpen sociale veiligheid bespreekbaar te maken en te implementeren op de sportclub is het High5! stappenplan beschikbaar. Hiermee doorloopt de club in vijf stappen hoe je van bewustwording naar actie kunt gaan rondom de preventie én het melden van grensoverschrijdend gedrag. 

Expertpoule: krijg hulp voor jouw club

Wil jouw club aan de slag met sociale veiligheid? We helpen je graag bij de eerste stappen. Daarvoor is de expertpoule beschikbaar: een groep specialisten met diverse achtergronden, die voor en binnen clubs op specifieke hulpvragen in kunnen gaan, bijvoorbeeld hoe je een VOG kunt aanvragen en implementeren.

Clubs kunnen via de expertpoule gebruik maken van het volgende hulpaanbod:

 • Inspiratiesessie
 • Verenigingstraject
 • Specifieke programma's 

Inspiratiesessie sociale veiligheid

De inspiratiesessies zijn bedoeld voor bestuursleden,  vertrouwenscontactpersonen en commissieleden van clubs. In een inspiratiesessie wisselen de aanwezigen van gedachten over het thema sociale veiligheid. Wat houdt dit in en hoe krijgt dit vorm in de sport? Wat blijkt er uit onderzoek? We geven voorbeelden van maatregelen die getroffen kunnen/moeten worden om de club sociaal veilig te maken. Waarvoor ben je als club verantwoordelijk? We bespreken het High 5! Stappenplan en de Regeling Gratis VOG.

Een inspiratiesessie duurt gemiddeld 60 minuten.

Verenigingstraject sociale veiligheid

Het verenigingstraject sociale veiligheid is bedoeld voor bestuursleden van clubs. Een bestuur kan gratis beroep doen op de expertpoule. Het clubbestuur krijgt hulp bij het opzetten en implementeren van beleid rondom sociale veiligheid. Daarna komt de club in aanmerking voor de Regeling Gratis VOG. Na afloop van het traject kan men bijvoorbeeld gratis VOGs klaarzetten voor de vrijwilligers die binnen de betreffende vereniging met jongeren en kwetsbare groepen werken. Het High5! Stappenplan vormt de leidraad binnen het verenigingstraject. De club beperkt hiermee de kans op grensoverschrijdend gedrag en weet bovendien adequaat te handelen bij eventuele incidenten. Die behandelen we namelijk ook tijdens het traject.

Een verenigingstraject bestaat gemiddeld uit 15 uur begeleiding en kan kosteloos beschikbaar worden gesteld. Tijdens het intakegesprek wordt gezamenlijk bepaald wat de route en inzet van de expert wordt. 

Specifieke programma's

Voor clubs kunnen ook aangepaste programma gemaakt worden met specifieke vragen. Zo kunnen onderwerpen als het herkennen van situaties en het inspireren tot preventiemogelijkheden worden behandeld. Experts komen vervolgens naar je toe of verzorgen online een bijeenkomst. Daarbij kun je kiezen uit een aantal onderwerpen, zoals:

 • Gratis VOG
 • Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag
 • Inspiratiesessie sociale veiligheid
 • Verenigingstraject sociale veiligheid
 • Presentatie Basiseisen sociale veiligheid

Specifieke programma’s worden op maat gemaakt, afhankelijk van het doel en de te behalen resultaten. In de meeste gevallen worden deze kosteloos ingezet.