Verenigingsbrede gedragscode

Laat zien waar je voor staat

Voor welk gedrag staat de club? Wat mag wel langs de lijn, in de kleedkamer, kantine en online? En wat mag vooral niet? Een gedragscode geeft hier richting aan en is dus een belangrijk onderdeel van het clubbeleid rondom gewenst en ongewenst gedrag. 

Om ervoor te zorgen dat leden, vrijwilligers en anderen op de club weten waar de club voor staat, is het belangrijk om de gedragscodes helder en goed te communiceren. Zo weet iedereen wat het gewenste gedrag is, maar neemt de club óók twijfel weg wanneer iemand ongewenst gedrag bespreekbaar wil maken.

Eigen gedragscode opstellen

Als club wil je duidelijke regels hebben over wat gewenst gedrag is in de omgang met elkaar. Het kan lastig zijn om een start te maken met de regels en helder te krijgen welke regels je precies op papier wilt zetten.

Gedragscode en gedragsregels

De gedragscode van de club is altijd overgenomen van de gedragscode van de sportbond. De sportbond is verplicht een gedragscode te hebben en deze ook beschikbaar te stellen. Als aanvulling hierop kan de sportclub eigen gedragsregels toevoegen. Een schaakclub is immers niet te vergelijken met een judoclub. Wellicht heeft je club ook al specifieke regels vastgesteld in de AV – zoals regels over gedrag langs de lijn, telefoongebruik in de kleedkamers of direct contact tussen trainer-coaches en sporters buiten de training.

Kortom: gedragsregels zijn een aanvulling op de verplichte gedragscode. Het is belangrijk dat deze goed vindbaar en zichtbaar zijn op de sportclub. Dan is het voor iedereen die verbonden is aan de club helder welk gedrag acceptabel is en waar de club voor staat.  

Aan de slag

Hoe meer je mensen betrekt; hoe meer draagvlak je creëert. Daarom raden we aan om samen met de leden van een club, het bestuur en andere betrokkenen aan de slag te gaan met de gedragscode en -regels. 

Hoe begin je dit gesprek? Daar hebben we advies voor op papier gezet.

  1. Bekijk en gebruik de gedragscode van NOC*NSF
  2. Gedragsregels opstellen als club

Aandacht geven aan de gedragscode op de club

De gedragscode vormt een richtlijn voor de omgang tussen sporters en begeleiders. Hiermee worden afspraken over hoe mensen op de club met elkaar om zouden moeten gaan, geformaliseerd. Het communiceren over de gedragscode laat zien dat een sportclub werk maakt van het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag. Dat kan preventief werken. Daarbij is het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij de sportclub op de hoogte is van deze gedragsregels en daardoor het gesprek met elkaar kan voeren. Het bestuur speelt hier een belangrijke rol in door de gedragscode proactief met leden, begeleiders en andere vrijwilligers te delen. 

Ook kan het bestuur een onderwerping aan de gedragscode onderdeel maken van het lidmaatschap of vrijwilligerscontract. Het is hoe dan ook belangrijk om te vragen de gedragscodes te lezen en mogelijk zelfs te ondertekenen. Ook kun je de vrijwilligers op de club vragen om een vrijwillige onderwerping aan het tuchtrecht te laten tekenen (V.O.T.).

  1. Gedragsregels opstellen als club
  2. Voorbeeldbrief onderwerping gedragscode