Vertrouwenscontactpersoon op de club

Een aanspreekpunt voor iedereen

Een vertrouwenscontactpersoon zorgt ervoor dat iedereen op de sportclub met vragen, zorgen of mogelijke meldingen weet bij wie ze moeten zijn en wat de mogelijke vervolgstappen zouden kunnen zijn. Een vertrouwenscontactpersoon kan bijvoorbeeld helpen bij incidenten die gaan over grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, intimidatie, agressie en discriminatie. Ook helpt een vertrouwenscontactpersoon de club bij preventie van grensoverschrijdend gedrag en de implementatie van bijvoorbeeld de gedragscode.

Een onmisbare schakel dus voor het opvolgen én voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.

De rol van een vertrouwenscontactpersoon

Een vertrouwenscontactpersoon biedt een laagdrempelige manier om grensoverschrijdend gedrag te bespreken.

De vertrouwenscontactpersoon is bereikbaar voor iedereen op de club, biedt een luisterend oor, denkt mee en kan melders uitleggen wat eventuele vervolgstappen kunnen zijn. De vertrouwenscontactpersoon voert een vertrouwelijk gesprek. Deze rol garandeert geen geheimhouding. Een professionele vertrouwenspersoon kan wel een groot deel van het werk in geheimhouding doen.

Let op: de vertrouwenscontactpersoon is géén hulpverlener. 

De vertrouwenscontactpersoon helpt het bestuur ook mee op gebied van preventie. Hierdoor heeft deze persoon een belangrijke rol in het sociaal veilig maken van de club: door te signaleren én door te acteren.

 1. Lees meer over de werkwijze van de vertrouwenscontactpersoon
 2. Lees meer over het functieprofiel van de vertrouwenscontactpersoon
 3. Wat doet een vertrouwenscontactpersoon (video)
 4. Bekijk het verslagformulier voor vertrouwenscontactpersonen
 5. Bekijk het overzichtsformulier voor vertrouwenscontactpersonen

Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon

Het vinden van goede vrijwilligers is een uitdaging voor de meeste clubs in Nederland, dit geldt ook voor het vinden van een goede vertrouwenscontactpersoon. 

Voor de zoektocht naar vrijwilligers zijn veel tips opgeschreven - net zoals goede verhalen van clubs en lokale partijen die goed op weg zijn. Deze kan je hier lezen.

Samenwerkingen aangaan

We raden (kleinere) clubs aan om de samenwerking op te zoeken bij het aanstellen van vertrouwenscontactpersonen. Wellicht heeft een club in de directe omgeving al iemand aangesteld, en zou deze persoon dezelfde rol ook voor jouw club kunnen vervullen. Kijk daarom altijd in jouw omgeving of er al clubs zijn met een vertrouwenscontactpersoon. Ook de gemeente, buurtsportcoaches, verenigingsondersteuners en sportbonden kunnen hierin ondersteunen.

Tips voor het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon

Een vertrouwenscontactpersoon is over het algemeen een vrijwilliger. Ideaal zou zijn om een man én een vrouw aan te stellen in deze rol. 

Geef de vertrouwenscontactpersoon altijd een duidelijke rol en zorg dat iedereen binnen de club weet dat hij/zij het aanspreekpunt is voor signalen en preventie. Geef de vertrouwenscontactpersoon de ruimte om zichzelf actief bekend te maken bij alle leden. Zorg sowieso dat de naam en contactgegevens duidelijk vindbaar zijn voor iedereen. Stel een bestuurder aan die signalen en incidenten - binnen de gestelde kaders van de gedragsregels en sporttuchtrecht - snel en netjes oppakt. Zo kan het bestuur daar waar nodig optreden en maatregelen nemen en zich blijvend inzetten voor preventie.

 1. Werven en behoud van vrijwilligers
 2. Online module vrijwilligersmanagement

Aan de slag als vertrouwenscontactpersoon

De rol van vertrouwenscontactpersoon vraagt om gespreksvaardigheden, een integere houding en kennis van de sportnetwerken. Daarom biedt NOC*NSF een opleiding tot vertrouwenscontactpersoon aan. 

De opleiding duurt in fysieke vorm een dag of twee dagdelen en kan ook (in beperkte mate) online worden gevolgd. Om de lesdag goed te kunnen beginnen, maak je van tevoren een e-learningmodule. Na afloop van de opleiding krijg je een deelnamecertificaat en word je geregistreerd in een landelijk VCP-netwerk. 

Tijdens de opleiding wordt er aandacht besteed aan de positie die een vertrouwenscontactpersoon op de club inneemt bij grensoverschrijdend gedrag. Hoe vang je iemand op die iets komt melden of vragen? Waar kan een beschuldigde terecht? Hoe kan het bestuur ondersteund worden wanneer er een melding is? Ook het ontwikkelen van preventiebeleid komt uitvoerig aan bod. Je oefent verder gesprekstechnieken en bespreekt samen met de trainer verschillende casussen.

Terugkomdag voor vertrouwenscontactpersonen
Nadat je de opleiding hebt gevolgd is het belangrijk om regelmatig een bijscholing te volgen. Niet alleen om je kennis up to date te houden, kennis en ervaring uit te wisselen met andere vertrouwenscontactpersonen, maar ook om je te informeren over nieuwe ontwikkelingen.

Hiervoor bieden we een terugkomdag voor vertrouwenscontactpersonen aan. Deze worden geregeld georganiseerd.

 1. Meer informatie over de scholing Vertrouwenscontactpersoon
 2. Terugkomdag vertrouwenscontactpersonen
 3. Voorbeeldtekst vertrouwenscontactpersonen voor op de website

Ondersteuning en tools

Wanneer je de opleiding tot vertrouwenscontactpersoon hebt gevolgd is het belangrijk dat je jezelf weet te positioneren als aanspreekpunt op de club. Leden en betrokkenen van de club moeten je weten te vinden - via bijvoorbeeld de website, een telefoonnummer of misschien zelfs een inloopuurtje. Besteed hier daarom, na je aanstelling, voldoende tijd en aandacht aan. 

Om je hierbij te helpen hebben we een document opgesteld met communicatietips voor de vertrouwenscontactpersoon. Ook kan je met hulpvragen altijd terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland

 1. Meer informatie over de terugkomdag