Vertrouwenscontactpersoon op de club

Een vertrouwenscontactpersoon zorgt ervoor dat iedereen op de sportclub, met vragen, zorgen of mogelijke meldingen weet bij wie ze dit kunnen doen en wat de mogelijke vervolgstappen zouden kunnen zijn. Een vertrouwenspersoon kan bijvoorbeeld helpen bij incidenten die gaan over grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, intimidatie, agressie en discriminatie. Ook helpt een vertrouwenscontactpersoon de club bij preventie van grensoverschrijdend gedrag en de implementatie van bijvoorbeeld de gedragscode.

"Quote uit video."

De rol van een vertrouwenscontactpersoon

Een vertrouwenscontactpersoon maakt het sporters en andere betrokkenen op de club makkelijker om grensoverschrijdend gedrag te bespreken.

De vertrouwenscontactpersoon is bereikbaar voor iedereen op de club, biedt een luisterend oor, denkt mee en kan melders uitleggen wat eventuele vervolgstappen zouden kunnen zijn. Tevens helpt de vertrouwenscontactpersoon het bestuur ook mee op gebied van preventie. 

Let op: de vertrouwenscontactpersoon is géén hulpverlener. 

  1. Lees meer over de werkwijze van de vertrouwenscontactpersoon
  2. Lees meer over het functieprofiel van de vertrouwenscontactpersoon
  3. Wat doet een vertrouwenscontactpersoon (video)

Hoe vind jouw club een goede vertrouwenscontactpersoon?

Het vinden van goede vrijwilligers is een uitdaging voor de meeste clubs in Nederland, het kan dus ook zo zijn dat een vertrouwenscontactpersoon vinden een taak is waar iemand binnen het bestuur zorgvuldig de tijd voor moet nemen. 

Voor het vinden van vrijwilligers zijn veel tips opgeschreven - net zoals goede verhalen van clubs en lokale partijen die goed op weg zijn. Deze kan je hier lezen.

Samenwerkingen aangaan

We raden clubs aan om de samenwerking op te zoeken bij het aanstellen van vertrouwenscontactpersonen. Wellicht heeft een club in de directe omgeving al iemand aangesteld, en zou deze persoon dezelfde rol ook voor jouw club kunnen vervullen. Kijk daarom altijd in jouw omgeving of er al clubs zijn met een vertrouwenscontactpersoon. Ook de gemeente, buurtsportcoaches, verenigingsondersteuners en sportbonden kunnen hierin ondersteunen.

Tips voor het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon

Een vertrouwenscontactpersoon is over het algemeen een vrijwilliger. Ideaal zou zijn om een man én een vrouw aan te stellen in deze rol. De vertrouwenscontactpersoon voert een vertrouwelijk gesprek, dat garandeert dus geen geheimhouding van deze rol. Een professionele vertrouwenspersoon kan wel een groot deel van het werk in geheimhouding doen.

Geef de vertrouwenscontactpersoon altijd een duidelijke rol en zorg dat iedereen binnen de club weet dat hij/zij het aanspreekpunt is voor signalen en preventie. Geef de vertrouwenscontactpersoon de ruimte om zichzelf actief bekend te maken bij alle leden. Zorg sowieso dat de naam en contactgegevens duidelijk vindbaar zijn voor iedereen. Stel een bestuurder aan die signalen - binnen de gestelde kaders van de gedragsregels en sporttuchtrecht - snel en netjes oppakt. Zo kan het bestuur daar waar nodig optreden en maatregelen nemen en zich blijvend inzetten voor preventie.

  1. Werven en behoud van vrijwilligers
  2. Online module vrijwilligersmanagement

Aan de slag als vertrouwenscontactpersoon

De rol van vertrouwenscontactpersoon vraagt om gespreksvaardigheden, een integere houding en kennis van de sportnetwerken. Daarom biedt NOC*NSF een opleiding tot vertrouwenscontactpersoon aan. 

De opleiding duurt in fysieke vorm een dag of twee dagdelen en kan ook online worden gevolgd. Om de lesdag goed te kunnen beginnen, maak je van tevoren een e-learningmodule. Na afloop van de opleiding krijg je een deelnamecertificaat en wordt je geregistreerd in een landelijk VCP-netwerk. 

Tijdens de opleiding wordt er aandacht besteed aan de positie die een vertrouwenscontactpersoon op de club inneemt bij grensoverschrijdend gedrag. Hoe vang je iemand op die iets komt melden of vragen? Waar kan een beschuldigde terecht? Hoe kan het bestuur ondersteund worden wanneer er een melding is? Ook het ontwikkelen van preventiebeleid komt uitvoerig aan bod. Je oefent verder gesprekstechnieken en bespreekt samen met de trainer verschillende casussen.

Terugkomdag voor vertrouwenscontactpersonen
Nadat je de opleiding hebt gevolgd is het belangrijk om regelmatig een bijscholing te volgen. Niet alleen om je kennis up to date te houden, kennis en ervaring uit te wisselen met andere vertrouwenscontactpersonen, maar ook om je te informeren over nieuwe ontwikkelingen.

Hiervoor bieden we een terugkomdag voor vertrouwenscontactpersonen aan. Deze worden geregeld georganiseerd.

  1. Meer informatie over de scholing Vertrouwenscontactpersoon
  2. Terugkomdag vertrouwenscontactpersonen

Ondersteuning en tools

Wanneer je de opleiding tot vertrouwenscontactpersoon hebt gevolgd is het belangrijk dat je jezelf weet te positioneren als aanspreekpunt op de club. Leden en betrokkenen van de club moeten je weten te vinden - via bijvoorbeeld de website, een telefoonnummer of misschien zelfs een inloopuurtje. Besteed hier daarom, na je aanstelling, voldoende tijd en aandacht aan. 

Om je hierbij te helpen hebben we een document opgesteld met communicatietips voor de vertrouwenscontactpersoon. Ook kan je met hulpvragen altijd terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland. 

  1. Terugkomdag
  2. Netwerk met contactpersonen in jouw regio