Vakkundig geschoolde trainer-coaches

Scholingen met oog voor pedagogiek

Trainer-coaches hebben een belangrijke rol bij het herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Zij kunnen positief gedrag stimuleren en negatief gedrag voorkomen of bespreken. Het is belangrijk dat trainer-coaches (met in het bijzonder de trainer-coaches die werken met kwetsbare groepen) weten hoe zij invulling aan deze rol kunnen geven. Dat kan met een cursus of e-learning waarin aandacht is voor pedagogiek en integriteit. Als club kan je er zorg over dragen dat trainer-coaches de e-learning Een Beetje Opvoeder of een vergelijkbare cursus (voor meer ervaren trainer-coaches) hebben gevolgd. Dat helpt niet alleen mee aan een sociaal veilige sportomgeving voor je leden, maar zorgt óók voor meer sportplezier en leukere trainingen.

Welke scholingen worden voor wie aangeraden?

Trainer-coaches spelen een belangrijke rol bij het creëren van een sociaal veilige sportomgeving. De trainer-coach heeft veel contact met de sporters. Daarom is het belangrijk dat trainer-coaches een scholing volgen met oog voor pedagogiek en integriteit.

Als een trainer-coach vakkundig geschoold is weet de club dat diegene:

  • begrijpt hoe zij de gedragscode kunnen uitdragen en het juiste voorbeeldgedrag kunnen laten zien;
  • grensoverschrijdend gedrag herkent en weet te voorkomen;
  • kan ingrijpen op het moment dat er een conflict is binnen het team of wanneer er bijvoorbeeld een sporter wordt buitengesloten of gepest;
  • de trainingen beter kan laten aansluiten bij de motivatie, behoefte en belevingswereld van de sporter, waardoor een plezierigere sfeer en sportomgeving wordt gecreëerd.

Voor de beginnende trainer-coach: Een beetje opvoeder

NOC*NSF raadt de online scholing Een Beetje Opvoeder aan. Deze online scholing is gericht op beginnende trainer-coaches. Een Beetje Opvoeder wordt gezien als het basisniveau van pedagogiek en integriteit waar een trainer-coach over zou moeten beschikken om een sociaal veilige sportomgeving te waarborgen. 

Voor de ervaren trainer-coach

Een meer ervaren trainer-coach beschikt mogelijk al over het benodigde kennisniveau van pedagogiek. Misschien wel doordat de trainer-coach werkzaam is op een school, als jeugdwerker of als psycholoog. Maar het kan ook zo zijn dat de trainer-coach een andere scholing heeft gevolgd via de club, bond of gemeente, waar pedagogiek aan de orde kwam. Bij twijfel of de scholing voldoende is, kan een trainer-coach of bestuurder altijd terecht bij de sportbond om deze checkvraag te doen. 

Trainer-coaches die diens kennis bij wil spijkeren op een bepaald onderwerp kan ook de (gratis) modules integriteit volgen:

 

  1. Online scholing Een Beetje Opvoeder

Aan de slag met scholingen als club

Een relevante scholing waarin pedagogiek en integriteit verwerkt is, is belangrijk voor het creëren van een sociaal veilige, en fijne sfeer op de club. Tevens kan het helpen bij het verminderen van ledenuitstroom. Immers: wanneer de training beter aansluit op de behoefte van de sporter, en de sporters zich fijn voelen, blijven ze waarschijnlijk ook langer aan de club gebonden. 

Het is dus belangrijk om als club aan de slag te gaan met het scholen van de trainer-coaches, zoals via de scholing Een beetje opvoeder

Voldoet de gevolgde scholing van de trainer-coach?

Indien een trainer-coach op de club aangeeft al kennis te hebben van pedagogiek, door een andere (voor)opleiding of door diens werk, kan het zijn dat de trainer-coach geen aanvullende scholing meer hoeft te volgen. Het is altijd belangrijk om als club deze check te doen, om er zeker van te zijn dat de trainer-coach ook daadwerkelijk over het gewenste kennisniveau beschikt.