Vakkundig geschoolde trainer-coaches

Scholingen met oog voor pedagogiek

Trainer-coaches hebben een belangrijke rol bij het herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Zij kunnen positief gedrag stimuleren en negatief gedrag voorkomen of bespreken. Het is belangrijk dat trainer-coaches (met in het bijzonder de trainer-coaches die werken met kwetsbare groepen) weten hoe zij invulling aan deze rol kunnen geven. Dat kan met een cursus, opleiding of e-learning waarin aandacht is voor pedagogiek en integriteit. Als club kan je er zorg over dragen dat trainer-coaches over deze kennis beschikken door hen aan te moedigen een cursus of opleiding te volgen. Dat helpt niet alleen mee aan een sociaal veilige sportomgeving voor je leden, maar zorgt óók voor meer sportplezier en leukere trainingen.

Welke scholingen worden voor wie aangeraden?

Trainer-coaches spelen een belangrijke rol bij het creëren van een sociaal veilige sportomgeving. De trainer-coach heeft veel contact met de sporters. Daarom is het belangrijk dat trainer-coaches een scholing volgen met oog voor pedagogiek en integriteit.

Als een trainer-coach vakkundig geschoold is weet de club dat diegene:

  • begrijpt hoe zij de gedragscode kunnen uitdragen en het juiste voorbeeldgedrag kunnen laten zien;
  • grensoverschrijdend gedrag herkent en weet te voorkomen;
  • kan ingrijpen op het moment dat er een conflict is binnen het team of wanneer er bijvoorbeeld een sporter wordt buitengesloten of gepest;
  • de trainingen beter kan laten aansluiten bij de motivatie, behoefte en belevingswereld van de sporter, waardoor een plezierigere sfeer en sportomgeving wordt gecreëerd.

Welke opleiding voldoet?

Sportbonden die zijn aangesloten bij NOC*NSF dienen sinds heden, volgens de minimale kwaliteitseisen, pedagogiek en integriteit een vast onderdeel te maken van het opleidingsaanbod. De moderne opleidingen van de bond zullen dus voldoen aan de voorwaarden van de 4 V’s. Voor oudere opleidingen is dit misschien nog niet het geval. We raden daarom altijd aan om bij de bond te informeren welke scholingen zij aanbieden voor trainer-coaches en of pedagogiek en integriteit hier een onderdeel van zijn.

Online scholing: Een beetje opvoeder

NOC*NSF heeft de online scholing Een Beetje Opvoeder ontwikkeld voor beginnende trainer-coaches. Een Beetje Opvoeder wordt gezien als het basisniveau van pedagogiek en integriteit waar een trainer-coach over zou moeten beschikken om een sociaal veilige sportomgeving te waarborgen. Mocht het opleidingsaanbod van de sportbond of andere (voor)opleidingen van de trainer-coaches bij jou op de club niet voldoen, kan je altijd terugverwijzen naar deze scholing.

Andere relevante opleidingen en scholingen

Een meer ervaren trainer-coach beschikt mogelijk al over het benodigde kennisniveau van pedagogiek. Misschien wel doordat de trainer-coach werkzaam is op een school, als jeugdwerker of als psycholoog. Maar het kan ook zo zijn dat de trainer-coach een andere scholing heeft gevolgd via de club, bond of gemeente, waar pedagogiek aan de orde kwam. Bij twijfel of de scholing voldoende is, kan een trainer-coach of bestuurder altijd terecht bij de sportbond om deze checkvraag te doen. 

Trainer-coaches die diens kennis bij willen spijkeren op een bepaald onderwerp kunnen ook de (gratis) modules integriteit volgen:

  1. Online scholing Een Beetje Opvoeder

Aan de slag met scholingen als club

Een relevante scholing waarin pedagogiek en integriteit verwerkt is, is belangrijk voor het creëren van een sociaal veilige, en fijne sfeer op de club. Tevens kan het helpen bij het verminderen van ledenuitstroom. Immers: wanneer de training beter aansluit op de behoefte van de sporter, en de sporters zich fijn voelen, blijven ze waarschijnlijk ook langer aan de club gebonden. 

Het is dus belangrijk om als club aan de slag te gaan met het scholen van de trainer-coaches, zoals via de bond, of aan de hand van de scholing Een beetje opvoeder

Voldoet de gevolgde scholing van de trainer-coach?

Indien een trainer-coach op de club aangeeft al kennis te hebben van pedagogiek, door een andere (voor)opleiding of door diens werk, kan het zijn dat de trainer-coach geen aanvullende scholing meer hoeft te volgen. Het is altijd belangrijk om als club deze check te doen, om er zeker van te zijn dat de trainer-coach ook daadwerkelijk over het gewenste kennisniveau beschikt.