Vakkundig opgeleide trainer-coaches

Trainer-coaches hebben een belangrijke rol bij het herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Zij kunnen positief gedrag stimuleren en negatief gedrag voorkomen of bespreken. Het is belangrijk dat trainer-coaches (met in het bijzonder de trainer-coaches die werken met kwetsbare groepen) weten hoe zij invulling aan deze rol kunnen geven. Dat kan met een cursus of e-learning waarin aandacht is voor pedagogiek. De sportaanbieder zorgt ervoor dat trainer-coaches de e-learning Een Beetje Opvoeder of een vergelijkbare cursus (voor meer ervaren trainer-coaches) hebben gevolgd.

Welke cursussen worden voor wie aangeraden?

Trainer-coaches spelen een belangrijke rol bij het creëren van een sociaal veilige sportomgeving. De trainer-coach heeft immers het meeste contact met de leden van iedereen uit het vrijwilligers/medewerkersbestand op de club. Daarom is het belangrijk dat trainer-coaches een cursus volgen met oog op pedagogiek.

Hierdoor weet de club dat een trainer-coach:

  • begrijpt hoe zij de gedragscode kunnen uitdragen en het juiste voorbeeldgedrag kunnen laten zien;
  • grensoverschrijdend gedrag herkent en weet te voorkomen;
  • kan ingrijpen op het moment dat er een conflict is binnen het team of wanneer er bijvoorbeeld een sporter wordt buitengesloten of gepest;
  • de trainingen algeheel beter kan laten aansluiten bij de motivatie, behoefte en belevingswereld van de sporter, waardoor een plezierigere sfeer en sportomgeving wordt gecreëerd.

Voor de beginnende trainer-coach: Een beetje opvoeder

NOC*NSF raadt de online scholing Een beetje opvoeder aan. Deze online scholing is gericht op beginnende trainer-coaches. Een beetje opvoeder wordt gezien als het basisniveau pedagogiek waar een trainer-coach over zou moeten beschikken om een sociaal veilige sportomgeving te waarborgen. 

Voor de ervaren trainer-coach

Een meer ervaren trainer-coach beschikt mogelijk al over het benodigde kennisniveau van pedagogiek. Misschien wel doordat de trainer-coach werkzaam is op een school, als jeugdwerker of als psycholoog. Maar het kan ook zo zijn dat de trainer-coach een andere opleiding heeft gevolgd via de club, bond of gemeente, waar pedagogiek aan de orde kwam. Bij twijfel of de (voor)opleiding voldoende is, kan een trainer-coach of bestuurder altijd terecht bij de sportbond om deze checkvraag te doen. 

 

  1. Online scholing Een beetje opvoeder

Aan de slag met trainingen als club

Een relevante training waarin pedagogiek verwerkt is, is belangrijk voor het creëren van een sociaal veilige, en fijne sfeer op de club. Tevens kan het helpen bij het verminderen van een uitstroom van leden. Immers: wanneer de training beter aansluit op de behoefte van de sporter, en de sporters zich fijn voelen, blijven ze waarschijnlijk ook langer aan de club gebonden. 

Het is dus belangrijk om als club aan de slag te gaan met het scholen van de trainer-coaches, zoals via de scholing Een beetje opvoeder

Voldoet de (voor)opleiding van de trainer-coach?

Indien een trainer-coach op de club aangeeft al kennis te hebben van pedagogiek, door een andere (voor)opleiding of door diens werk, kan het zijn dat de trainer-coach geen aanvullende opleiding meer hoeft te volgen. Het is altijd belangrijk om als club deze check te doen, om er zeker van te zijn dat de trainer-coach ook daadwerkelijk over het gewenste kennisniveau beschikt. 

Om de club hierbij te helpen, is er een checklist voor clubs beschikbaar. De club kan deze samen met de trainer-coach doorlopen, om zo een beeld te krijgen van het kennisniveau van de trainer-coach.

  1. link1