De Minimale Kwaliteitseisen worden getoetst op basis van een zelfscan door sportbonden via de portal Verdelen Middelen. Als sportbond dien je te voldoen aan deze eisen en de vragen in de zelfscan naar waarheid te beantwoorden. De sportbond dient de antwoorden bij een toets voldoende te kunnen onderbouwen met documentatie. NOC*NSF heeft de mogelijkheid om onderzoek in te stellen naar de feitelijke stand van zaken bij de sportbond.

Contact

Voor meer informatie over de minimale kwaliteitseisen kun je contact opnemen met Jitse Talsma.

Jitse Talsma

Jitse Talsma

jitse.talsma@nocnsf.nl