De middelen vanuit NOC*NSF worden richting de bonden verdeeld op basis van de informatie die door de sportbonden is aangeleverd. Het aanleveren van de benodigde informatie doe je als sportbond middels de Verdelen Middelen Sport module in de NOC*NSF Portal.

De VMS-module kun je gebruiken om aanvragen te doen, de verantwoording te doen en rapportages in te zien. Het gaat hierbij onder andere om de KISS-lidmaatschapscijfers, Minimale Kwaliteitseisen, Topsportprogramma's en financiële gegevens.

Veelgestelde vragen VMS-module

  • De nieuwe VMS-module is gemoderniseerd op gebied van beveiliging. Zo wordt er nu standaard gebruik gemaakt van Multi Factor Authenticatie. Als gebruiker moet je nu naast een wachtwoord ook nog een code die je via jouw mobiele telefoon ontvangt invoeren. Dit betekent iets meer handelingen, en nog maar één persoon per account, maar zorgt daardoor wel voor een veel veiligere omgeving.

   De VMS-module is nu onderdeel geworden van de al bestaande NOC*NSF Portal. Hiermee brengen we diverse functionaliteiten voor sportbonden samen op één centrale plek.

   Tot slot zijn er ook in de VMS-module zelf enkele functionaliteiten toegevoegd. Zo kun je direct in de module communiceren met de rubriekeigenaren binnen NOC*NSF. Inhoudelijk is de VMS-module verder niet veranderd en is het proces voor het doen van aanvragen en verantwoordingen gelijk gebleven.

  • De inlogprocedure maakt nu gebruik van Multi Factor Authenticatie, wat inhoudt dat de persoon die inlogt op twee verschillende manieren zichzelf moet identificeren. De eerste manier is met een e-mailadres/wachtwoord combinatie, en de tweede manier is via een code die per SMS toegezonden wordt. Dit verhoogt de beveiliging en zorgt ervoor dat slechts één persoon per account in kan loggen. Om dit mogelijk te maken wordt bij het registratieproces gevraagd naar het mobiele telefoonnummer van degene die zichzelf aanmeldt.

  • Per bond zijn er minimaal twee accounts nodig met toegang tot de module Verdelen Middelen Sport; één om aanvragen te doen en één om deze te autoriseren. Dit kan niet door hetzelfde account worden gedaan.

   Het is uiteraard wel mogelijk om meer dan twee gebruikers toegang te geven tot deze module. Per gebruiker kun je daarbij aangeven welke rechten hij/zij heeft. Met de migratie naar de nieuwe portal zijn alle bestaande accounts mee overgenomen.

Team Verdelen Middelen Sport

verdelenmiddelen@nocnsf.nl