In het Bestedingsplan worden afspraken gemaakt over de besteding van de middelen die vanuit de Nederlandse Loterij (NLO) beschikbaar komen voor de sport. Het Bestedingsplan is inhoudelijk verbonden aan de Sportagenda 2032, waarin de gezamenlijke ambities van NOC*NSF en haar leden zijn vastgelegd.

Het Bestedingsplan 2024 borduurt verder op het bestedingsplan 2022 en 2023. Dit betekent dat het Bestedingsplan 2024 in grote lijnen overeenkomt met de voorgaande twee jaren.

Bekijk ook het Reglement Beroepscommissie Bestedingsplan Sportagenda (docx)