Verdeling van de middelen

Eén van de kerntaken van NOC*NSF is het verdelen van de collectieve middelen die aan de georganiseerde sport ter beschikking worden gesteld vanuit de Nederlandse Loterij (NLO) en het Ministerie van VWS. Deze collectieve middelen worden op transparante wijze verdeeld, aan de hand van richtlijnen die samen met de bonden zijn opgesteld. Daar waar het ministerie van VWS een bijdrage levert worden deze richtlijnen zowel met de bonden als met het ministerie van VWS opgesteld.

Benieuwd hoe de verdeling van de Nederlandse Loterijgelden in zijn werk gaat? Download dan deze Infographic of bekijk onderstaand filmpje:

Toekenningen 2021

Om volledige transparantie te bieden over de verdeling van de middelen zijn hieronder de toekenningen voor 2021 in te zien.

Contact

Voor meer informatie over de verdeling van de middelen kun je contact opnemen met Marcel van 't Hul.

Marcel van 't Hul

Marcel van 't Hul

marcel.vanthul@nocnsf.nl