NOC*NSF Sociale veiligheid

Donovan over een sociaal veilige sportomgeving: "trainer-coaches kunnen het verschil maken"

2 februari 2024
Trainer-coaches kunnen het verschil maken

Trainer-coaches hebben een belangrijke rol bij het herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Zij kunnen positief gedrag stimuleren en negatief gedrag voorkomen of bespreken. Het is belangrijk dat trainer-coaches weten hoe zij invulling aan deze rol kunnen geven. Dat geldt in het bijzonder voor trainer-coaches die werken met kwetsbare groepen. 

Coördinator Donovan weet hoe belangrijk de rol van de trainer-coach is op zijn voetbalvereniging. Hij vertelt: "Uiteindelijk is het de taak van de trainer-coach om een kind een sport aan te leren in een sociaal veilige omgeving." 

Sleutelrol 

“Sport betekent veel voor mij. Sport is gezondheid en samenwerken. Je doet het met een groep, behaalt samen mooie resultaten en wie weet sluit je zelfs vriendschappen voor de rest van je leven. Sociale veiligheid op de sportclub is daarin essentieel. Iedereen verdient de kans om veilig te sporten. Trainer-coaches spelen daar een hele belangrijke rol in. Zij staan uiteindelijk met de sporters op het veld. Zij zien wat er gebeurt en zij kunnen daarop inspelen.” 

“Een trainer-coach is er in principe om spelers de sport te leren die zij zo leuk vinden. Daar begint een training. Natuurlijk, je moet de sport goed uit kunnen leggen aan een kind en technische kennis en kunde zijn daarin belangrijk. Maar om een goede training te kunnen geven, moet een trainer-coach ook goed met de spelers om kunnen gaan en hen begrijpen. Bij de connectie die een trainer-coach met de spelers heeft, valt of staat de training.”

Pedagogisch verantwoord 

“Het is fijn als een trainer-coach over pedagogische inzichten beschikt en spelers – met name jongeren – kan begeleiden in de sport én de sociale/emotionele kant van de sport. Een trainer-coach die pedagogische inzichten heeft, kan positief gedrag stimuleren en negatief gedrag herkennen of juist voorkomen. Als een trainer-coach pedagogische skills heeft, zie ik direct verschil. Doordat ze adequaat reageren, ontwikkelen sporters zich sneller en beter. Ze worden echt sterker in de sport die ze beoefenen en beleven er ook meer plezier aan. Uiteindelijk blijven zo daardoor ook langer de sport beoefenen. En dat is wat we willen toch? Dat mensen hun leven lang sportplezier ervaren."

Het gesprek aangaan 

“Als een kind iets goeds heeft gedaan, of wanneer iets lukt waar diegene al zo lang op oefent, dan is het belangrijk dat een trainer-coach dat ziet, bijvoorbeeld. Daardoor wordt een kind in zijn kracht gezet. Maar tegelijkertijd wil je als trainer-coach ook over negatief gedrag kunnen praten. Zowel in de groep, maar ook door een speler apart te nemen. Zo'n gesprek  voeren is lastig, en dat goed doen kan best een uitdaging voor de trainer-coach zijn. Maar als je dat als trainer-coach goed kunt doen, heeft dat enorm veel impact.”

We werken aan een sociaal veilige sport voor alle inwoners van Nederland. Daarom roepen we sportclubs op om aan de slag te gaan met de 4 v’s voor veiligheid. Vakkundig geschoolde trainer-coaches zijn hier één onderdeel van. Kijk voor meer informatie op de campagnepagina: Nederland sport veilig.

Deel dit artikel op social media: