Bonden Sportbonden

4 V’s basis voor structurele aandacht voor de ontwikkeling van vrijwilligers!

24 januari 2024
4 V’s basis voor structurele aandacht voor de ontwikkeling van vrijwilligers!

De basis van de sport is een veilige sportomgeving waar iedereen onbezorgd zichzelf kan zijn en met plezier kan sporten. Want een sociaal veilige sport draagt niet alleen bij aan je prettig voelen op persoonlijk niveau, maar óók aan een toekomstbestendige sport.

De 4 v’s bieden hierbij een stevig fundament: clubs die aan de 4 v’s voldoen, bouwen aan een sociaal veilige sportomgeving. Daarom moedigen we sportbonden, gemeenten en lokale partijen aan om de 4 v’s voor veiligheid te ondersteunen en clubs te motiveren hiermee aan de slag te gaan. Lees hier meer over de 4 V’s.

De 4e V, Vakkundig geschoolde trainer-coaches, gaat over de basisbekwaamheid die we voor iedere trainer of coach noodzakelijk achten. Namelijk weten hoe je met een groep sporters omgaat zodat iedereen onbezorgd en met plezier kan sporten; weten hoe je positief gedrag stimuleert en negatief gedrag voorkomt of bespreekbaar maakt en weten wat de (vaak subtiele) signalen zijn van pesten en uitsluiting en hoe je daarmee kunt omgaan.

Clubs waarbij trainer-coaches aan deze basisbekwaamheid voldoen hebben het fundament gelegd voor verdere ontwikkeling van de bekwaamheid van het kader. De volgende stap is het uitnodigen van trainer-coaches en instructeurs om zich verder te bekwamen in hun pedagogische en didactische vaardigheden, bijvoorbeeld door het volgen van één van de vanuit de bond beschikbare opleidingen. 

Wil je meer weten over deze basisbekwaamheid en hoe jij vanuit jouw bond daar met je clubs op een goede manier aan kan werken? Neem contact op met Margot Kouwenberg, programmamanager Clubkaderontwikkeling.

Als sportbond kun je de 4V campagne gebruiken als haakje om clubs te stimuleren structureel aandacht te besteden aan de ontwikkeling en waardering van deze belangrijke groep mensen binnen de club.

Zo werken we samen aan een sociaal veilige sport voor iedereen, waarbij sportplezier en kaderplezier zichtbaar zijn op de clubs!

Deel dit artikel op social media: