NOC*NSF Sociale veiligheid

Umit: "Een VOG aanvragen is een kleine moeite, met grote winst."

22 januari 2024
Een VOG aanvragen is een kleine moeite, met grote winst

Sportclubs kunnen een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen voor de clubvrijwilligers die werken met kwetsbare groepen. De VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft óf dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van een bepaalde taak of functie.

Umit, voorzitter van de Northside Ballers, vraagt sinds 2019 standaard om een VOG van nieuwe vrijwilligers. Hij vertelt waarom: “Echt presenteren als sportclub doe je niet alleen door uit te blinken op sportief gebied. Presteren doe je ook sociaal en maatschappelijk. En daarvoor móet je weten welke mensen je in huis hebt.”

Sport écht beleven

“Sport is voor veel mensen een uitlaatklep en een belangrijk onderdeel van het leven. Sport verbindt, en zorgt voor verbroedering. Maar sport zorgt ook voor belangrijke levenslessen: respect, vooruitgang, met elkaar om leren gaan, tegenslagen, samenwerking. Dat maakt sport zo ontzettend veelzijdig.”

“Maar er is wel wat voor nodig, om sport op die manier te kunnen beleven. Daarvoor is het belangrijk dat je je fijn en goed voelt. En dat je je veilig voelt en de juiste mensen om je heen hebt. Pas dan kan je genieten van alle mooie dingen die sport je brengt.”

Startpunt voor veiligheid

“Om sport op die manier te kunnen beleven, heb je bepaalde kaders nodig, met de juiste mensen om je heen. De 4 v’s kunnen een sportclub daar ontzettend bij helpen. Het is een basisniveau, waar je als club aan moet voldoen zodat je leden het maximale uit de sport kunnen halen. Een onderdeel van die 4 v’s is natuurlijk de VOG: de Verklaring Omtrent het Gedrag. Dat is binnen onze club een belangrijk startpunt – als staflid mag je überhaupt niet bij de club komen zonder een VOG.”

“De VOG is voor ons een soort basislevel van vertrouwen in onze vrijwilligers. Het biedt een stevige houvast. Niet alleen voor ons, maar ook voor onze leden en hun ouders. We vinden vertrouwen heel belangrijk. Vanuit daar kan je een band met elkaar opbouwen. Want hoe begin je daarmee als je als club geen VOG’s aan je vrijwilligers vraagt? Kan je je trainer-coaches überhaupt wel vertrouwen? Wat is je uitgangspunt? Dat is heel lastig te bepalen. Dan heb je waarschijnlijk veel meer rottigheid in je club, die je wél had kunnen voorkomen.”

Prioriteit

“Met nieuwe trainer-coaches starten we altijd met een soort screeningsgesprek. Dat klinkt heel zwaar, maar in feite is het gewoon een gesprek waarin we vragen wie ze zijn en wat ze doen, willen en kunnen. Een VOG hoort hier ook altijd bij. Het is natuurlijk supermooi als je een goede trainer-coach bent, met normen en waarden die bij de club passen. Maar, je moet ook kunnen laten zien dat je een clean achtergrond hebt. Dat vinden wij heel belangrijk.”

“We zijn hier in 2019 mee begonnen. Daar was geen directe aanleiding voor, maar voor ons was het meer een vanzelfsprekendheid. We vonden dat iedereen die hier binnen de club opereert, van bestuurslid tot trainer-coach, vanzelfsprekend een VOG moest hebben. Dat was een van onze eerste prioriteiten. Echt presenteren als sportclub doe je niet alleen door uit te blinken op sportief gebied. Presteren doe je ook sociaal en maatschappelijk. En daarvoor móet je weten welke mensen je in huis hebt.”

Enorme winst

“We vinden dat een club best een zware verantwoordelijkheid heeft richting de leden. Je moet weten wie je trainer-coaches zijn, welke mensen de club gaan besturen en welke mensen de lessen verzorgen én hoe ze met kinderen omgaan. Dat is superbelangrijk. Het aanvragen van de VOG’s zijn hele simpele stappen, maar de winst die je ermee behaalt is enorm. Het is echt de basis van een fijne sportomgeving. Door te werken aan de sociale veiligheid, merken we ook dat we een hele hechte club zijn. Iedereen kan hier zichzelf zijn. Ik ben er trots op dat wij er als club alles aan doen om veilig te sporten.”

Umit VOG Nieuwsartikel

Umit, voorzitter van de Northside Ballers

We werken aan een sociaal veilige sport voor alle inwoners van Nederland. Daarom roepen we sportclubs op om aan de slag te gaan met de 4 v’s voor veiligheid. Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag voor vrijwilligers is hier één onderdeel van. Kijk voor meer informatie op de campagnepagina: Nederland sport veilig.

Deel dit artikel op social media: