Verenigingsbrede gedragscode

Een gedragscode geeft richting aan gewenst gedrag op de club. Het is belangrijk om gedragscodes op papier te zetten zodat leden, vrijwilligers en anderen op de club weten voor welke waarden en normen de club staat, maar óók om twijfel weg te nemen wanneer iemand ongewenst gedrag bespreekbaar wil maken.

Iedere club stelt zijn eigen gedragscode op. De invulling hiervan is namelijk altijd afhankelijk van de sport, de cultuur op jouw club en randvoorwaarden. De gedragscode is wél altijd gebaseerd op de gedragscode van NOC*NSF of de sportbond.

Eigen gedragscode opstellen

Als club wil je duidelijke regels hebben over wat gewenst gedrag is in de omgang met elkaar. Het kan lastig zijn om te bedenken welke regels je precies op moet stellen.

De gedragscode van de club is altijd gebaseerd op de gedragscode van de bond of NOC*NSF. Maar kan aangepast worden naar wens - zo is wenselijk gedrag bij een judovereniging waarschijnlijk anders dan bij een schaakclub. 

Het is belangrijk om samen met de leden van een club, het bestuur en andere betrokkenen aan de slag te gaan met de gedragscode. Hoe meer je mensen betrekt; hoe meer draagvlak je creëert.

Hoe begin je dit gesprek? Daar hebben we advies voor op papier gezet.

  1. Gedragscode NOC*NSF
  2. Eigen gedragscode opstellen

Aandacht geven aan de gedragscode op de club

Het bekendmaken van de gedragscode laat zien dat een sportclub werk maakt van het tegengaan van seksuele intimidatie/grensoverschrijdend gedrag en dat kan preventief werken. Daarbij is het belangrijk dat iedereen die betrokken is bij de sportclub op de hoogte is van deze gedragsregels. Het is dus belangrijk om als bestuur dit te delen met je leden en van begeleiders ( en andere vrijwilligers) te vragen deze te onderschrijven. Dat kan door ze lid te laten worden van de club en daarmee de bond. Ook kun je ze vragen om een vrijwillige onderwerping aan het tuchtrecht te laten tekenen (V.O.T.).

De gedragsregels vormt een richtlijn voor de omgang tussen sporters en begeleiders.

  1. Communicatietips voor de gedragscode
  2. Voorbeeldbrief gedragscode