Bonden

Geef het goede voorbeeld en informeer clubs

Laat sportclubs zien hoe belangrijk het is om met de 4 v's aan de slag te gaan door actief te communiceren over de 4 v's voor veiligheid. Samen staan we achter een sociaal veilige sportclub voor iedereen waar geen plaats is voor grensoverschrijdend gedrag.

Download campagnemateriaal

Waarom voeren we campagne

Met de campagne 4 v's voor veiligheid roepen we aandacht op voor een sociaal veilige sportomgeving voor iedereen. Dit vinden we belangrijk omdat grensoverschrijdend gedrag niet thuishoort in de samenleving en dus de sport. Met de 4 v's voor veiligheid werken we aan de vier fundamenten van sociale veiligheid, door risicogedrag uit te sluiten. Vanuit hier kan de sportclub verder werken aan een omgeving vrij van grensoverschrijdend gedrag. 

Campagneplanning en materiaal

De campagnelooptijd wordt gepubliceerd zodra deze bekend is. Meedelen met de campagne, en het belang van sociale veiligheid op de club ondersteunen? Dat kan via deze link.

  1. Link1

Wat kan de sportbond nog meer doen?

Geef het goede voorbeeld

De sportbond heeft een belangrijke voorbeeldfunctie voor sportclubs. Ben je hier van bewust en denk zelf kritisch na wat de bond nog meer kan doen rondom het gebied van sociale veiligheid en de 4 v's. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het makkelijk vindbaar maken van de vertrouwenscontactpersoon van de bond,
  • het makkelijk vindbaar (en aanpasbaar/deelbaar) maken van de gedragscode,
  • sportclubs te stimuleren VOG's aan te vragen voor vrijwilligers,
  • te laten zien dat de bond preventie van grensoverschrijdend gedrag belangrijk acht door vaak te communiceren en stappen te ondernemen naar verbetering.

Netwerk van vertrouwenscontactpersonen

Heeft jouw vertrouwenscontactpersoon of integriteitsmanager alle vertrouwenscontactpersonen van sportclubs goed in beeld? De vertrouwenscontactpersoon op de sportclub speelt een belangrijke rol in de preventie van grensoverschrijdend gedrag. Daar kunnen ze soms best wat hulp bij gebruiken van de bond. Denk aan:

  • het communiceren van tips en tools;
  • het organiseren van 'terugkom' momenten waarop de VCP van de club laagdrempelig vragen kan stellen;
  • het communiceren van informatie en ontwikkelingen rondom meldingsprocedures en routes.
  1. #