Bonden

Doe mee en maak werk van sociale veiligheid

Geef het goede voorbeeld en informeer clubs

Maak met jouw bond werk van sociale veiligheid door sportclubs zoveel mogelijk te inspireren en motiveren om aan de slag te gaan met de 4 v's voor veiligheid. Hoe meer we gezamenlijk het belang van sociale veiligheid onderstrepen, hoe sneller we resultaat boeken. Zo zetten we ons samen in voor een sociaal veilige sport zónder grensoverschrijdend gedrag.

Blijf op de hoogte van de 4 v's

Campagneplanning en materiaal

Waarom voeren we campagne?

Met de campagne 4 v’s voor veiligheid roepen we aandacht op voor een sociaal veilige sportomgeving voor iedereen. Dit vinden we belangrijk omdat grensoverschrijdend gedrag niet thuishoort in de samenleving en dus ook niet de sport. Met de 4 v’s voor veiligheid werken we aan het fundament van sociale veiligheid en sluiten we onnodige risico’s uit. Vanuit hier kan de sportclub verder werken aan een omgeving vrij van grensoverschrijdend gedrag.

Campagneplanning

De campagneperiode is voorbij. Je kunt het campagnemateriaal blijven gebruiken en jouw sportclubs oproepen om aan de slag te gaan met sociale veiligheid.

 1. Download hier de visuals
 2. Download hier extra beeldmateriaal
 3. Download hier de social copy's
 4. Download hier de korte copy
 5. Download hier de uitgebreide copy
 6. Download de campagnevideo

Wat kan de sportbond nog meer doen?

Geef het goede voorbeeld

De sportbond heeft een belangrijke voorbeeldfunctie voor sportclubs. Ben je hier van bewust en denk zelf kritisch na wat de bond nog meer kan doen rondom het gebied van sociale veiligheid en de 4 v's. Denk bijvoorbeeld aan:

 • het makkelijk vindbaar maken van de vertrouwenscontactpersoon van de bond;
 • het makkelijk vindbaar (en aanpasbaar/deelbaar) maken van de gedragscode;
 • sportclubs stimuleren VOG's aan te vragen voor vrijwilligers;
 • doorverwijzen naar het Centrum Veilige Sport Nederland op de website;
 • laten zien dat de bond preventie van grensoverschrijdend gedrag belangrijk acht door vaak te communiceren en stappen te ondernemen naar verbetering.

Neem de 4 v's op in het beleid van de bond

Als bond kan je de 4 v's uiteraard ook opnemen in het beleid van de bond. Je kunt hier bijvoorbeeld een beloning aan vast maken, zoals financiële compensaties voor de sportclubs die voldoen aan de 4 v's. Sparren over hoe je dit het beste kan aanpakken? Neem contact op!

Netwerk van vertrouwenscontactpersonen

Heeft de vertrouwenscontactpersoon of integriteitsmanager van de bond alle vertrouwenscontactpersonen van sportclubs goed in beeld? De vertrouwenscontactpersoon op de sportclub speelt een belangrijke rol in de preventie van grensoverschrijdend gedrag. Daar kunnen ze soms best wat hulp bij gebruiken van de bond. Denk aan:

 • het communiceren van tips en tools;
 • het organiseren van 'terugkom' momenten waarop de VCP van de club laagdrempelig vragen kan stellen;
 • het communiceren van informatie en ontwikkelingen rondom meldingsprocedures en routes.