Ledentallenrapportage van NOC*NSF

Het doel van de ledentallenrapportage is inzicht geven in de stand van zaken met betrekking tot het aantal lidmaatschappen binnen de georganiseerde sport in Nederland. Ook kunnen we mogelijke trends inzichtelijk maken worden op basis van deze gegevens.

Ledentallen van 2019: bijna 4,3 miljoen sporters via sportbonden

In 2019 waren 4.270.000 leden lid bij één of meerdere bij NOC*NSF aangesloten sportbonden. Een lid kan meerdere lidmaatschappen hebben, bijvoorbeeld bij meerdere bonden of bij dezelfde bond. De 4,3 miljoen unieke leden hadden in 2019 samen een totaal van 5,1 miljoen lidmaatschappen bij de sportbonden aangesloten bij NOC*NSF. Het aantal leden en lidmaatschappen blijft jaarlijks afnemen.

Het aantal sporters is ruim twee keer zo hoog als het aantal leden. Dat betekent dat het marktaandeel van de sportbonden in 2019 iets minder was dan vijftig procent. Door de jaren heen neemt het percentage leden minimaal af, terwijl het percentage sportdeelname stijgt.

Ongeveer één op de vijf sporters komt uit de categorie jeugd (vijf tot en met achttien jaar). Dat terwijl één derde van de leden in die categorie valt. Dit betekent dat jeugd meer in verenigingsverband sport dan volwassenen (negentien tot en met tachtig jaar).

Onderstaande rapportage van 2018 is een bijlage van een groter onderzoek, het rapport Zo Sport Nederland, waarin de ontwikkelingen in sportdeelname in Nederland van de afgelopen vijf jaar is onderzocht.