Zwemcoachen 1732

High5! stappenplan - voor een veilige en integere sportclub

Iedere sporter verdient een sociaal veilige sportomgeving, waar geen ruimte is voor grensoverschrijdend gedrag. Het High5! stappenplan helpt sportclubs hiermee op weg door praktische tips, ondersteuningsmiddelen en extra informatie. Zo krijgt jouw sportclub een duwtje in de rug en werken we samen aan een veilige sport voor iedereen.

Ga hieronder verder met stap 3 van het High5! stappenplan: Wie doet er mee?

Stap 3. Wie doet er mee?

Een veilig sportklimaat bereik je door goed samen te werken. Daar heb je draagvlak voor nodig. Dat begint bij informeren en bewustwording creëren over grensoverschrijdend gedrag. Hierna volgt de vraag: ‘hoe kan je iedereen activeren?’

Maak je beleid bekend

Geef bekendheid aan het beleid om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Hiermee werk je aan draagvlak binnen de club en geef je ruimte voor vragen. Je kunt het onderwerp grensoverschrijdend gedrag op verschillende manieren aandacht geven:

 • Organiseer een (buitengewone) ALV over grensoverschrijdend gedrag, waarin je bijvoorbeeld aankaart wat grensoverschrijdend gedrag is, hoe vaak het voorkomt, waarom een VOG nodig is, wat de gedragsregels en de meldplicht zijn en wie wil meewerken aan een risicoscan en de communicatie.
 • Vraag de vertrouwenscontactpersoon om bij de start van het seizoen bij alle teams langs te gaan. De vertrouwenscontactpersoon kan dan zichzelf voorstellen en de gedragsregels opfrissen.
 • Geef regelmatig aandacht aan veiligheid en omgangsvormen in bijvoorbeeld de nieuwsbrief of het blad. Zet er altijd bij waar leden terecht kunnen met klachten.
 • Communiceer via de website wie de vertrouwenscontactpersoon is en wat de werkwijze is.
 • Hang posters over de gedragsregels op in de kleedkamers, de kantine en de hal.
 • Deel een gadget uit met de contactgegevens van de vertrouwenscontactpersoon, bijvoorbeeld een sticker.
 • Organiseer een informatieavond voor ouders over het beleid en de gedragsregels. Koppel dit eventueel aan een informatieavond over trainingen en competities.
 • Deel een folder uit over het beleid, de gedragsregels én het telefoonnummer van de vertrouwenscontactpersoon.
 • Zorg dat de vertrouwenscontactpersoon ook schriftelijk bereikbaar is (bijvoorbeeld Whatsapp of e-mail).
 • Geef kinderen en ouders een visitekaartje mee met naam, telefoonnummer en e-mailadres van de vertrouwenscontactpersoon.
 • Geef elk jaar aandacht aan het onderwerp in het jaarverslag.

Voorlichting helpt vervolgens om het breder bekend te maken. Sociale media kunnen hierbij helpen.

 1. Verplichtingen voor een sociaal veilige club
 2. Social media op de club
 3. Communicatietips voor de vertrouwenscontactpersoon
 4. Communicatie voor sportclubs in crisissituaties

Leer grensoverschrijdend gedrag herkennen

NOC*NSF biedt sportbegeleiders de training Herkennen van grensoverschrijdend gedragIn deze training kunnen clubkaderleden meer leren over grensoverschrijdend gedrag en wat het inhoudt. Door kaderleden te stimuleren deze training te volgen, wordt het voor steeds meer mensen op de club duidelijk waar zij op moeten letten en wanneer het goed is om een melding te maken. Voor startende trainer-coaches is er de e-learning Een Beetje Opvoeder, waar ook het herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag wordt besproken en hoe je als trainer-coach hiermee om kan gaan.

 1. Training Herkennen en voorkomen van grensoverschrijdend gedrag
 2. E-learning Een Beetje Opvoeder

Maak leden actief

Je maakt leden actief door ze te laten meedenken en ze een taak te geven. Denk aan:

 • Gebruik een positieve boodschap
  Een positieve boodschap werkt beter dan een negatieve boodschap. Vertel dat de inzet is dat iedereen met plezier kan sporten. Vraag wie van je leden en vrijwilligers hieraan mee wil werken. Betrek leden bij de risicoscan en geef terug wat eruit is gekomen. Vraag mensen om zelf met ideeën te komen wat er beter kan. Is de parkeerplaats bijvoorbeeld goed verlicht? Zijn er plekken waar mensen zich onveilig voelen? Extra tip: Schrijf een wedstrijd uit. Zeg toe als bestuur dat het beste idee uitgevoerd wordt.
 • Geef kinderen en jongeren een rol
  Geef de kinderen en jongeren op de club een rol. Bijvoorbeeld bij het organiseren van een informatieavond of het opstellen van gedragsregels. Luister naar hun wensen. Het mes snijdt zo aan twee kanten. Ze kennen het beleid en ze weten wat de regels zijn als ze later zelf begeleider worden. Veel kinderen die op jonge leeftijd bij een sportclub beginnen, worden immers later zelf begeleider en soms zelfs bestuurslid.
 • Vraag leden en ouders persoonlijk
  Veel leden en ouders willen zich best inzetten voor de sportclub. Spreek ze persoonlijk aan als je aan de slag gaat met de preventie van grensoverschrijdend gedrag. Vraag wat hun talenten en voorkeuren zijn. Geef ze de ruimte om op hun eigen manier bij te dragen aan een veilige club.
 • Bedank actieve leden en ouders
  Bedank de leden die hebben bijgedragen. Dat kan met een spontaan applaus, bijvoorbeeld tijdens een borrel op de sportclub. Of reik een oorkonde uit met een persoonlijk tintje en enige humor. Veel leden en ouders zetten zich met plezier in voor een veilige sportclub en hoeven daar niets voor terug. Toch is het leuk om een bedankje te krijgen. Dit kan ook helpen om nieuwe leden te activeren.
 1. Ga naar het Centrum Veilige Sport Nederland