Contact

Geert Slot: woordvoerder

Geert Slot: woordvoerder

geert.slot@nocnsf.nl

+31 6 51 59 73 27

Sonya Schonewille, persvoorlichting

Sonya Schonewille, persvoorlichting

sonya.schonewille@nocnsf.nl

+31 6 30 77 19 01

Onze persberichten

Accreditatieprocedures

Wanneer u als (sport)journalist of fotograaf in aanmerking wilt komen voor een persaccreditatie voor één van onderstaande evenementen dient u de hier volgende criteria in acht te nemen. Voor reguliere (pers)bijeenkomsten volstaat aanmelding via het mailadres zoals in de betreffende persuitnodiging vermeld.

NOS | NOC*NSF Sportgala 2019

Vanaf maandag 2 december is het mogelijk een persaccreditatie aan te vragen voor het bijwonen van het Sportgala. De accreditatie geldt voor het rode loper moment voorafgaand aan het programma en voor de interviews met de winnaars achteraf. Het is niet mogelijk verslag te doen van het live tv programma, dit wordt live door de NOS geregistreerd. Per medium kan slechts één journalist, fotograaf of cameraploeg in aanmerking komen voor een accreditatie. 

Persaccreditatie Olympische en Paralympische Winterspelen

In aanmerking voor een accreditatie komen:

  1. Journalisten van dag- en weekbladen, mits zij aangesloten zijn bij de NSP.
  2. Freelance-journalisten en –fotografen met vermelding van minimaal één door de NSP erkende opdrachtgever. Zij moeten eveneens in het bezit zijn van een geldige NSP kaart.
  3. Journalisten/fotografen werkzaam voor een erkend bondsblad, opdracht wordt ingediend door de bond.

Accreditaties worden niet verleend aan:

  1. Persvoorlichters van sportbonden.
  2. Reclame- of marketingmanagers of leden van deze afdeling van nieuws- of sportmedia.
  3. Vertegenwoordigers van media/websites die niet erkend worden door de NSP.
  4. Coaches, begeleiders van sporters.

Een persaccreditatie voor de Olympische Spelen in  Beijing dient u ruim op tijd aan te vragen. Zodra de deadline bekend is wordt dat op deze site gepubliceerd. Verwachting is dat direct na Tokyo2020 de press by numer procedure van start gaat.

De accreditatieprocedure voor de Olympische Spelen heeft NOC*NSF sinds lange tijd ondergebracht bij de Nederlandse Sport Pers (NSP). De daadwerkelijke toekenning van de accreditaties gebeurt uiteraard in nauw overleg en samenwerking met NOC*NSF.

Aanvragen accreditatie

Het aanvragen van een persaccreditatie voor Beijing2022 kan door een mail te sturen aan info@nsp.nl met een kopie naar sonya.schonewille@nocnsf.nl
Na de nog te communiceren deadline worden aanvragen niet meer in behandeling genomen.

Paralympische Spelen:
Een persaccreditatie voor de Paralympische Spelen in Tokyo kan door een mail te sturen aan sonya.schonewille@nocnsf.nl

Beeldbank