Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven meer te sporten en te bewegen zijn feiten, cijfers en inzichten over sport en beweegdeelname een nuttige basis. Welke sporten worden veel beoefend? Welke doelgroepen sporten juist heel vaak of relatief weinig? Kortom: Hoe sport Nederland eigenlijk?

In het rapport Zo Sport Nederland vind je de laatste ontwikkelingen op het gebied van sportdeelname in Nederland van 2020. Het rapport dient als bron van informatie voor de hele sportbranche van Nederland. Het toont zowel de ontwikkeling van het aantal actieve sporters in Nederland als de ontwikkeling van leden en lidmaatschappen de sportbonden aangesloten bij NOC*NSF.

De inhoud van dit rapport is samengesteld op basis van de lidmaatschapscijfers en de maandelijkse sportdeelname-metingen. De impact van de coronacrisis op de sport is in 2020 - zoals verwacht - gigantisch geweest.

Download het rapport:

Enkele bevindingen uit het rapport:

  • 52 procent van de Nederlanders is minder gaan sporten of gestopt met sporten als gevolg van de coronacrisis.

  • Het aantal leden van sportbonden is in 2020 afgenomen met ca. 35.600 en het aantal lidmaatschappen met ca. 34.900.

  • 22 procent van de Nederlanders mist de gezelligheid na het sporten doordat zij niet meer kunnen sporten in groepsverband.

Kijk hier voor de rapportage van de jaren 2013-2019.

Meer sportonderzoek in opdracht van NOC*NSF