Een volgende stap naar beter sportbestuur

Goed sportbestuur vormt de basis voor de integriteit in onze sportsector. Daarom hebben we in Nederland sinds 2005 de Code Goed Sportbestuur voor bestuurders en toezichthouders in de sport. In 2021 is deze Code geactualiseerd. De samenleving verandert immers continu en de sportsector professionaliseert.  

In de nieuwe Code Goed Sportbestuur ligt de nadruk op maatschappelijke relevantie, diversiteit en bestuurlijke- en organisatorische kwaliteit. De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat sporten veilig en gezond is. Dat Fair Play overal in de sport vanzelfsprekend is. Dat de sport open, inclusief en integer is. Met als uitgangspunt sportplezier voor iedereen: sporters, begeleiders, ouders en fans, in de breedtesport én de topsport. En dat begint bij goed functionerende governance die sportorganisaties stabiliteit, vertrouwen en rust geeft.

De nieuwe Code helpt in de volgende stap naar nog beter bestuur. Aan de hand van de vier essentiële principes verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie geven sportorganisaties via de Code invulling aan sterke en bewuste besturen met een heldere koers. Zo zorgen we met elkaar voor een veilige, eerlijke en vitale sportomgeving waar iedereen zich thuis voelt.

In de nieuwe Code Goed Sportbestuur ligt de nadruk op maatschappelijke waardecreatie’

Minimale kwaliteitseisen voor sportbonden

De Code Goed Sportbestuur biedt voor álle sportorganisaties een kompas voor integer en maatschappelijk verantwoord bestuur: bonden, verenigingen en sportbedrijven. Het is een gedeeld fundament voor de hele sportsector. Daarnaast gelden voor sportbonden concretere normen: de Minimale Kwaliteitseisen van NOC*NSF.

Deze eisen zijn een vast onderdeel van het bestedingsplan. Sportbonden moeten hieraan voldoen, om aanspraak te kunnen maken op de jaarlijkse verdeling van NLO-middelen.