Coronavirus en sport

Veel vragen over coronavirus en sport

Bij NOC*NSF komen veel vragen binnen rond de uitbraak van het nieuwe coronavirus. We hebben de veelgestelde vragen en antwoorden op deze vragen hieronder op een rij gezet. 

Bekijk deze video van NOS op 3 voor het doel van de maatregelen in Nederland.  

Maatregelen voor de sport

Per 1 juli is het kabinet voor Nederland van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gegaan: alle sportaccommodaties en sportkantines mogen open en ook senioren hoeven net als de jeugd onderling tijdens het sporten geen anderhalve meter afstanden meer te houden, waardoor het organiseren van wedstrijden dan weer mogelijk is.

In de praktijk houdt dit in dat alle binnen- en buitensporten weer actief kunnen worden beoefend, inclusief het organiseren van competities, onder voorwaarden met publiek. Ook de zogenaamde contactsporten kunnen sporten.

Het blijft daarbij belangrijk dat er zoveel mogelijk voor en na het sporten door en tot de deelnemers ouder dan 18 jaar anderhalve meter afstand wordt gehouden en dat de hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd. Daarnaast moet worden voldaan aan de richtlijnen dat je thuisblijft als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.

Vanwege het in de zomer opgelopen aantal besmettingen heeft het kabinet op 10 augustus enkele landelijke maatregelen aangescherpt. Bovendien is het nu ook mogelijk dat naast deze landelijke maatregelen er regionaal of per gemeente extra maatregelen worden opgelegd. Meer daarover kun je lezen in het protocol verantwoord sporten, dat hieronder de downloaden is.

Horecavoorzieningen

Sportkantines, terrassen  en zelfstandige restaurants op sportlocaties zijn open. De rijksoverheid heeft hiervoor duidelijke regels. In het protocol verantwoord sporten worden deze toegelicht.

Bezoekers en toeschouwers op accommodatie

Het protocol verantwoord sporten is leidend voor de bepalingen over de 1,5 meter afstand, de maximumbezoekers aantallen per accommodatie en de stromen van toeschouwers en publiek. Voor de verenigingen leidt dit tot vragen hoe daarmee om te gaan op hun accommodatie. Om de verenigingen daarin te ondersteunen is een Handreiking toeschouwers bij sportwedstrijden opgesteld over de spelregels, belangrijkste vragen en tips daarvoor.

Evenementen

Evenementen zijn toegestaan, waarbij de basisregels voor iedereen in acht genomen moeten worden. Voor evenementen gelden dezelfde regels als andere activiteiten binnen en buiten, met de anderhalve meter afstand houden als verplichte regel. Bij buiten geldt daarbij een maximum aantal van 250 personen en geen maximum aantal bij vaste zitplaatsen en reservering en een gezondheidscheck vooraf. Voor binnen geldt een maximum van honderd personen en geen maximum aantal bij vaste zitplaatsen en reservering en een gezondheidscheck vooraf. 

Rond de organisatie van een evenement wordt ook rekening gehouden met het vervoer, zodat de druk op het openbaar vervoer beperkt blijft. Het blijft aan de lokale autoriteiten om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op 1,5 meter in kunnen richten. En of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. De procedure voor het aanvragen van een vergunning kost tijd.

Nieuwe coronavirus, COVID-19 en de sport

In de regio Wuhan in China is in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus gestart. Daarna is gebleken dat het virus ook in andere landen waaronder ook Nederland aanwezig is. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. Symptomen van de ziekte COVID-19 zijn met name koorts en luchtwegklachten.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO en het RIVM houden de verspreiding nauwgezet in de gaten. In Nederland is het RIVM de organisatie die alle informatie heeft en voor de voorlichting over het verloop en de aanpak in Nederland zorgt. Op dit moment gaat het om het afremmen van de verspreiding en om het verzorgen van diegenen die dat nodig hebben. 

Op de hierboven genoemde website staan ook de adviezen over de zelf te nemen voorzorgsmaatregelen en wat te doen als je uit een van de risico gebieden terug naar Nederland reist. Het RIVM heeft alle huisartsen en GGD’s van alle noodzakelijke informatie voorzien.