NOC*NSF Coronavirus en sport

NOC*NSF zet in op preventie om sport bij nieuwe coronagolf open te houden

6 juli 2022
NOC*NSF zet in op preventie om sport bij nieuwe coronagolf open te houden

Checklist maatregelen en advies voor aanstellen corona-coördinator

NOC*NSF benadert via de 77 aangesloten bonden alle sportverenigingen in ons land met een checklist voor coronamaatregelen die nu al ingezet kunnen worden. Doel is om de sport bij een volgende coronagolf hoe dan ook open te houden. De sportkoepel adviseert clubs onder andere een corona-coördinator aan te stellen. Eerder werd al een sectorplan ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Tijdens de coronacrisis in 2020 en 2021 bleek de impact van met name lockdowns op de fysieke en mentale gezondheid groot. Onder jongeren stopte 59 procent vrijwel geheel met sporten. Ook gaf juist deze groep (13-18 jaar) aan dat het mentale welzijn sterk daalde.

Checklist en toolkit

NOC*NSF start daarom een praktische preventie-campagne voor alle sportverenigingen in ons land, met als doel het open houden van de sport op een veilige manier. Eerste stap op dit moment is een checklist voor sportclubs met de belangrijkste aanbevolen maatregelen in vier categorieën: hygiëne, ruimte, ventilatie en communicatie. De adviezen zijn herkenbaar en bedoeld als ‘opfrisser’ van de kennis over corona-preventie. Op basis van ervaringen uit de vorige corona-periode, krijgen clubs ook het advies nu al een coronacoördinator aan te wijzen als herkenbaar aanspreekpunt, plus een coronaverantwoordelijke per team.

Voor clubs is tevens een digitale toolkit beschikbaar met geactualiseerde communicatiemiddelen.

Bij bonden en verenigingen is een scherp ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel voor het naleven van coronamaatregelen. NOC*NSF helpt hen daar graag bij.
Marc van den Tweel, algemeen directeur van NOC*NSF

'Sport neemt verantwoordelijkheid'

Marc van den Tweel, algemeen directeur NOC*NSF: "Het open houden van sportclubs en -accommodaties is voor jongeren essentieel om zich gezond en prettig te blijven voelen. De verenigingsstructuur motiveert sterk om in beweging te blijven. Daarbij is er bij bonden en verenigingen een scherp ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel voor het naleven van coronamaatregelen. NOC*NSF helpt hen daar graag bij."

In samenwerking met de sportbonden is al eerder een sectorplan ingediend bij VWS. Ook hierin is het uitgangspunt dat de sport in ons land open moet kunnen blijven, uiteraard onder veilige condities, passend bij het verloop van een mogelijke nieuwe coronagolf.

Deel dit artikel op social media: