Bijeenkomstenkalender sportbonden

Check hier ons overzicht van door ons voor (deels voor) bonden georganiseerde bijeenkomsten.

Juli 2020

Augustus 2020

Sportcentrum Papendal in Arnhem

September 2020

14 september 2020: Verenigingsconferentie

09.00-17.30 uur: HC Papendal

Wij willen op deze dag graag samen met jou de volgende stappen zetten op een drietal veranderopgaven die uit de gesprekken van Ivan Pouwels met de sportbonden zijn gekomen. Deze stappen zullen de basis gaan vormen voor de Veranderagenda Vereniging 3.0, die we gaan vaststellen als onderdeel van de Sportagenda 2020+ in de Algemene Vergadering van november. Deze drie opgaven betreffen: 

1) het formuleren van een gezamenlijke agenda en visie ter versterking van sportparticipatie;

2) het verbeteren van de organisatie en werkwijze van de middelenverdeling;

3) het ontwikkelen van een verbeterplan voor de interne verenigingsorganisatie van NOC*NSF.

Omdat de onderwerpen nogal uiteenlopend zijn kunnen wij ons voorstellen dat je graag een collega meeneemt op een bepaald expertise gebied. We geven je hiervoor graag de gelegenheid waarbij we uiteraard rekening houden met de dan geldende richtlijnen t.a.v. het coronavirus. Wil je DEZE LINK aangeven of je aanwezig bent en welke collega je eventueel meeneemt? Aanmelden graag voor vrijdag 17 juli.

Vanwege de complexiteit van de onderwerpen organiseren we inhoudelijke webinars. Hiermee zorgen we ervoor dat iedereen over dezelfde kennis beschikt voordat de conferentie start. Ook zullen we in deze webinars al een deel van de uitkomsten van de survey over de veranderagenda met jullie delen. Op die manier beperken we de hoeveelheid zendtijd tijdens de conferentie en kunnen we daar vooral samen aan het werk. We zullen de webinars opnemen, zodat mensen die op vakantie zijn deze op een ander moment nog terug kunnen kijken en per e-mail eventueel nog vragen kunnen stellen.

We kijken er naar uit om jullie op maandag 14 september te ontmoeten en het gesprek aan te gaan over deze zeer relevante onderwerpen. Een meer gedetailleerd programma volgt op een later moment. 

Oktober 2020