Ambitie van NOC*NSF

NOC*NSF wil een krachtige bijdrage leveren aan toekomstige succesvolle sportevenementen. Deze sportevenementen hebben landelijke impact op sportief, maatschappelijk en economisch vlak. In de afgelopen jaren zijn er diverse grote sportieve evenementen gehouden in Nederland, die deze impact op economisch en maatschappelijk vlak hebben gecreëerd. Deze sportevenementen in eigen land worden gemiddeld met een 8,2 beoordeeld.

Dutch approach

Onze aanpak, de ‘Dutch approach’, onderscheidt zich door slim gebruik te maken van evenementenlocaties en door impact te realiseren via side-events. En dat alles met een relatief bescheiden budget; deze aanpak is innovatief, effectief en efficiënt.

Internationaal laten we zien dat we op een professionele, vernieuwende en betrouwbare wijze evenementen kunnen organiseren, die we ook benutten voor de bestuurlijke en maatschappelijke thema’s.

NOC*NSF wil een krachtige bijdrage leveren aan sportevenementen die impact hebben op sportief, maatschappelijk en economisch vlak.

Evenementenloket van NOC*NSF

Er is veel kennis en ervaring opgebouwd met betrekking tot het binnenhalen, het organiseren én evalueren van aansprekende sportevenementen en de bijbehorende side-events. Deze is geland in het evenementenloket van NOC*NSF en we willen hiermee een duurzame bijdrage leveren aan toekomstige succesvolle sportevenementen.

Onze werkzaamheden voeren we uit op drie pijlers:

  • Signaleren

Bijdragen voor een optimale afstemming tussen het ministerie van VWS, de NLsportraad, gemeentes, provincies, sportbonden, NOC*NSF en sportevenementenorganisatoren. NOC*NSF heeft hierbij een verbindende rol en zet zich in voor een evenementenstrategie en -agenda die de inzet van sportbonden en overheden voor de komende tien jaar richting geeft. En die recht doet aan de impact van de verschillende sporten en de behoeften daaraan van diverse overheden en het bedrijfsleven.

  • Kennis verzamelen

NOC*NSF verzamelt relevante kennis uit het werkveld en geeft inzicht in de evenementenambities bij bonden, commerciële evenementenbureaus en lokale, regionale en landelijke overheden.

  • Kennisdelen

NOC*NSF ontsluit relevante kennis uit het werkveld en heeft hiermee een brede loketfunctie voor sportevenementen die vallen binnen het beleidskader sportevenementen van VWS. We informeren, adviseren en lichten voor aan evenementenorganisatoren, bonden en betrokken overheden.

Wij leveren advies over:

  • Over subsidiemogelijkheden & aanvragen bij VWS
  • Over het verwerven, organiseren en evalueren van evenementen
  • Over evenementenambities in Nederland
  • Over afstemming tussen sportbond, publieke organisaties & eventmanagers

Contact

Sybrecht Lensink

Sybrecht Lensink

sybrecht.lensink@nocnsf.nl

026-4834400

Modelaanpak evenementen

In Nederland worden ieder jaar vele mooie sportevenementen georganiseerd. Van eenmalige WKs en EKs tot terugkerende topsportevenementen en breedtesportevenementen waar iedereen aan mee kan doen. Om de kennis die jaarlijks in ons land wordt opgedaan te borgen en te delen, is binnen NOC*NSF de Modelaanpak Evenementen ontwikkeld. Met deze online kennisbank en voorbeeld projectaanpak worden sportbonden en evenementenorganisatoren op weg geholpen bij het verwerven en organiseren van sportevenementen.