Duurzaamheid en sport

In onze samenleving is het onderwerp duurzaamheid niet meer weg te denken. Ook de sport is zich er van bewust en wil haar bijdrage leveren. Accommodaties vormen een onmisbare factor in sportbeoefening. Duurzame sportaccommodaties dragen bij aan een duurzame samenleving. Duurzaamheid legt daarmee een verbinding tussen sport en een belangrijk maatschappelijk thema.

Inrichten infrastructuur sportaccommodaties

NOC*NSF wil de ontwikkeling, de realisatie en het behoud van duurzame sportaccommodaties stimuleren. Wij willen helpen de sportaccommodatie-infrastructuur in Nederland zodanig effectief en efficiënt in te richten, dat clubs/sportaanbieders in staat gesteld worden zelfstandig, toekomstgericht en duurzaam hun ‘thuis’ te exploiteren en te beheren, en sporters er veilig en met plezier kunnen sporten.

Wij willen de ontwikkeling, de realisatie en het behoud van duurzame sportaccommodaties stimuleren.

Duurzame ontwikkeling is veel meer dan een hippe term en ook meer dan het milieu alleen. Het gaat om de drie p’s waarmee we ons ontwikkelen naar een betere toekomst voor de mens en haar leefwereld: People, Planet en Profit. Wat betekent duurzaamheid voor de sportvereniging? Duurzaam verenigen betekent dat bij alle activiteiten wordt gestreefd naar optimale winst voor mens, milieu én clubkas. Het doel van duurzaam verenigen is het versterken van de vereniging voor haar leden en de (directe) omgeving nu en in de toekomst.  

Toekomstbestendig aanbieden van sport

Omdat vanuit de overheid veel aandacht is voor het thema duurzaamheid (en de circulaire economie) is er inmiddels een grote hoeveelheid aan wet- en regelgeving in acht te nemen en zijn er diverse subsidiemogelijkheden beschikbaar. Denk daarbij aan energiebesparing, energie-opwekking, water, afval, sportveldenonderhoud, enzovoort. De sportaccommodaties in Nederland ondersteunen wij bij het optimaal inzetten daarvan, zodat de clubs op een toekomstbestendige manier hun sporters een veilig sportaanbod kunnen bieden.

Sport NL Groen, verduurzamingstool voor sportclubs

Op 10 november 2021 is de tool Sport NL Groen gelanceerd. Sport NL Groen maakt verduurzamen toegankelijk en rendabel voor alle sportclubs in Nederland. De tool kan gebruikt worden door eigenaren van sportaccommodaties om de mogelijkheden tot verduurzaming van de accommodatie concreet in kaart te brengen.

Sport NL Groen is een onafhankelijke, online tool waar alle aspecten van verduurzaming samenkomen. Alle sportclubs, maar ook gemeenten krijgen gratis advies van energiecoaches over hoe ze hun sportaccommodaties kunnen verduurzamen. Behalve duurzaamheidsadvies, kunnen sportclubs informatie krijgen over landelijke en regionale subsidies en financieringsmogelijkheden. Clubs kunnen vervolgens zelf kiezen hoe ze willen verduurzamen en met welke partijen.

Communicatie toolkit Sport NL Groen

De toolkit bevat een persbericht, beeldmateriaal en logo’s die gebruikt kunnen worden in de communicatie over Sport NL Groen. Je vindt de toolkit hier.