Op 23 januari 2020 heeft de sportsector een belangrijke stap gezet in haar bijdrage aan het klimaatakkoord. De Routekaart Verduurzaming Sport werd getekend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, de provincies en het platform ondernemende sportaanbieders. Hierin staat hoe de sportsector haar ambities uit het klimaatakkoord in de praktijk zal gaan brengen.

De Routekaart is in samenwerking met de VNG, sportbonden, commerciële sportaanbieders, leveranciers, innovators en uitvoerders tot stand gekomen. In deze video leggen we je in 1,5 minuut uit welke afspraken in de Routekaart zijn vastgelegd: 

 

 

Meer informatie

Wil je meer weten over de Routekaart Verduurzaming Sport? Neem dan contact op met Jan Vlasblom of ga naar de website van het Platform Duurzame Sportsector.

Jan Vlasblom

jan.vlasblom@nocnsf.nl