Verduurzamen, zorg voor het klimaat, we willen er allemaal ons steentje aan bijdragen. Ook als sportvereniging. Maar dat hoef je gelukkig niet helemaal zelf te doen.

Op 12 december 2015 werd een historisch klimaatakkoord getekend. Op die datum zetten 195 landen hun handtekening onder het Akkoord van Parijs. Daarmee spraken zij af de opwarming van de aarde in ieder geval te willen beperken tot 2 graden Celsius, en het liefst tot maximaal 1,5 graden Celsius. Het Klimaatakkoord brengt ook voor de sportsector ambities met zich mee.

De doelstellingen:

 • In 2050 moeten alle sportaccommodaties CO2-arm zijn, dat betekent een CO2-reductie van 95% reductie ten opzichte van 1990;
 • In 2030 moet 49% CO2-reductie gerealiseerd zijn.

NOC*NSF heeft als koepelorganisatie van de georganiseerde sport de ambities voor de sportsector opgepakt. Om sportverenigingen te helpen is een begeleidingstraject ontwikkeld, dat wordt uitgevoerd door zorgvuldig geselecteerde adviespartijen. 1750 clubs hebben gebruik gemaakt van de begeleidingstrajecten en vanaf januari 2022 komen er weer nieuwe trajecten beschikbaar. Als aanvulling op de trajecten is de tool Sport NL Groen gelanceerd.

SportNL Groen

Sport NL Groen maakt verduurzamen toegankelijk en rendabel voor alle sportclubs in Nederland. De tool kan gebruikt worden door eigenaren van sportaccommodaties om de mogelijkheden tot verduurzaming van de accommodatie concreet in kaart te brengen.

Sport NL Groen is een onafhankelijke, online tool waar alle aspecten van verduurzaming samenkomen. Alle sportclubs, maar ook gemeenten krijgen gratis advies van energiecoaches over hoe ze hun sportaccommodaties kunnen verduurzamen. Behalve duurzaamheidsadvies, kunnen sportclubs informatie krijgen over landelijke en regionale subsidies en financieringsmogelijkheden. Clubs kunnen vervolgens zelf kiezen hoe ze willen verduurzamen en met welke partijen.

Begeleidingstrajecten sportclubs

Vanaf januari 2022 komen er nieuwe begeleidingstrajecten beschikbaar. Wil jouw club ook de sportaccommodatie verduurzamen? Kies dan één van onderstaande, door NOC*NSF goedgekeurde partijen uit, benader hen direct, en ga ook aan de slag!

Het begeleidingstraject staat ook open voor commerciële sportaanbieders zoals fitnesscentra en maneges. Het begeleidingstraject wordt in dit geval voor vijftig procent gesubsidieerd. De overige vijftig procent is voor rekening van de commerciële sportaanbieder.

 • Groene club
  • De Groene Club is een sportbreed initiatief van de KNVB om sportaccommodaties te verduurzamen. Zij zijn landelijk actief. Hoewel de Groene Club voortkomt uit de KNVB kan elke sportclub met ze aan de slag. 
  • Contact: degroeneclub@knvb.nl

 • Sportstroom
  • SportStroomondersteunt al 14 jaar sportverenigingen, die energieneutraal willen worden. Zij zijn landelijk actief en elke sportclub kan met ze aan de slag.
  • Contact: contact@sportstroom.nl

 • Sportkracht12
  • Sportkracht12, de landelijke organisatie waarin alle Provinciale Sport Organisaties zijn verenigd, heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van sportverenigingen bij het verduurzamen. Dit doet ze in nauwe samenwerking met de clubs en met een grote focus op ontzorging. Sportkracht12 heeft een landelijk dekkend netwerk. 
  • Contact: info@duurzamesportvereniging.nl

 • Sportief Opgewekt
  • Sportief Opgewekt ondersteunt al jarenlang sportaanbieders die willen verduurzamen. Zij zijn landelijk actief en elke sportaanbieder kan met ze aan de slag. 
  • Contact: ricardotebeest@isopgewekt.nl

 • ENGIE Sportmatch
  • Onder de noemer SportMatch helpt ENGIE sportaccommodaties met verduurzamen. Ze biedt advies en begeleiding voor elk type sportaccommodatie, van welke sport dan ook en is actief in heel Nederland.
  • Contact: ENGIE Sportmatch

Sportaccommodatie van het Jaar

Iedere sporter is gebaat bij een krachtige sportaccommodatie. Hierin speelt duurzaamheid een sleutelrol. Daarom zijn wij op zoek naar het beste initiatief op het gebied van duurzaamheid. Wil jij een club in de spotlight zetten? Meld je dan aan!