Topsportinfrastuctuur: Beste sporter, beste coach, beste faciliteiten, één lokatie

Bijeenbrengen van beste sporters, beste coach op één lokatie met de beste faciliteiten

Om ervoor te zorgen dat topsporters en talenten zich optimaal kunnen voorbereiden op het hoogste podium is een optimale topsportinfrastructuur noodzakelijk. Uitgangspunt hierbij is het bij elkaar brengen van de beste sporters met de beste coach op één locatie met de beste faciliteiten.

Met het  ministerie van VWS, de sportbonden en lokale partijen, waaronder gemeenten, provincies, onderwijs- en medische instellingen, bouwt NOC*NSF aan een efficiënte en effectieve topsportinfrastructuur. Binnen deze topsportinfrastructuur werken sporters dagelijks aan hun droom om zowel te excelleren op een mondiaal podium als in hun maatschappelijke carrière.

In totaal maken zo’n 1000 topsporters van ongeveer 25 sportbonden gebruik van de faciliteiten van de CTO’s.

Trainen, studeren en wonen op één plek is het belangrijkste in de opzet van de CTO’s en NTC’s. Als talent of topsporter op één van de CTO’s of NTC’s verblijf je op minimale afstand van de trainingsaccommodaties en onderwijsinstellingen.

Op de CTO’s en NTC’s bevinden zich talenten en topsporter in verschillende leeftijdscategorieën. Daarom worden er ook verschillende vormen van huisvesting aangeboden, namelijk wonen in een gastgezin, begeleid wonen en/of zelfstandig wonen.

De topsportinfrastructuur is ingericht met Centra voor Topsport en Onderwijs (CTO), Nationale Topsport Centra (NTC) en Regionale Topsport Centra (RTC).

Centra voor Topsport en Onderwijs

In 2009 zijn de Centra voor Topsport en Onderwijs en Nationale Topsport Centra opgericht met trainingsfaciliteiten, huisvesting, onderwijs, (para)medische en andere specialistische kennis dicht bij elkaar, onder regie van de betrokken sportbonden.

Er zijn nu vijf CTO’s, in Amsterdam, Eindhoven (Zuid), Heerenveen (Noord), Papendal en in de Metropool Den Haag-Rotterdam-Dordrecht. In totaal maken zo’n 1000 topsporters van ongeveer 25 sportbonden gebruik van de faciliteiten van de CTO’s.

Nationale Topsport Centra

Waar CTO’s plaats bieden aan meerdere sporten, zijn NTC’s zijn gericht op één sport. Een bundeling van sporten in CTO's is namelijk niet voor iedere sporttak geschikt. Een beperkt aantal sporten is plaatsgebonden vanwege bijvoorbeeld de aanwezigheid van een specifieke trainingsaccommodatie op een bepaalde plaats. Hiervoor zijn de Nationale Topsport Centra in het leven geroepen.

Voor een NTCs wordt dezelfde kwaliteit nagestreefd als voor de CTO’s. In de regio’s Limburg en Utrecht bevinden zich respectievelijk de NTC’s Triathlon en Waterpolo

Regionale topsportinfrastructuur: RTC’s en RTO’s

Om het gat te verkleinen tussen regionale opleidingsprogramma’s en de fulltime seniorenprogramma’s van de CTO’s en NTC’s is geïnvesteerd in Regionale Topsport Centra (RTC) en de opleidingsprogramma’s van sportbonden. 

Het doel van regionale opleidingsprogramma’s is om talenten in te laten stromen in de landelijke seniorenprogramma’s van de sportbonden. Deze programma’s worden daarom instroomprogramma’s genoemd en ook hierin wordt gebruik gemaakt van de beste begeleiding en faciliteiten.

NOC*NSF voert de regie over de regionale topsportinfrastructuur, de sportbonden zijn inhoudelijk verantwoordelijk de Regionale Topsport Organisaties hebben een faciliterende rol.

Er zijn zeven RTO’s die de instroomprogramma’s naar de landelijke seniorenprogramma’s faciliteren: Oost, Noordwest, Noord, Metropool, Zuid, Utrecht en Limburg. Zij werken samen met de vijf CTO’s.

Meer weten?

Meer weten?

marieke.faber@nocnsf.nl

026-4834400