TeamNL centra

Er zijn vijf (topsport)organisaties die door NOC*NSF zijn geaccrediteerd om als TeamNL centrum de dagelijkse trainingssituatie voor topsport-, opleidingsprogramma’s en topsportcampagnes te faciliteren. NOC*NSF ziet deze organisaties als volwaardig partner én vooruitgeschoven post op regionaal niveau.

In totaal maken zo’n 1000 topsporters van ongeveer 30 sportbonden gebruik van de faciliteiten van de TeamNL centra

De TeamNL centra

Naast het faciliteren van de programma’s en campagnes van bonden, voeren deze organisaties ook nog andere activiteiten uit, al dan niet in opdracht van provincie(s) en/of gemeente(n). Ook zijn deze organisaties van groot belang voor de co-financiering van de programma’s en campagnes van bonden. Gemeenten en provincies zijn merendeel de grote financier achter de TeamNL centra.

Home Of Teamnl (1)

Het TeamNL model voor de topsportinfrastructuur kent drie pijlers: 

Kwalitatief hoogwaardige topsporttrainingsaccommodaties, inclusief huisvesting, maaltijdvoorziening en vervoer

In 2023 hebben NOC*NSF, TeamNL centra, VSG en VWS de Strategische VastgoedPlanning opgeleverd. Voor het eerst hebben partijen de handen ineengeslagen om in kaart te brengen welke sportaccommodaties in Nederland die benut worden door topsport-,  opleidingsprogramma’s en topsportcampagnes van bonden, een topsportplus kennen, welke (ver)bouw er voor topsport plaats moeten vinden in de aankomende twaalf jaar en wat daar de kosten van zijn.

Strategische VastgoedPlanning

Inzet van specialistische begeleiding voor (talentvolle) sporters en coaches vanuit zes expertdomeinen

TeamNL experts onderscheidt zes verschillende expertdomeinen: medisch, prestatiegedrag & mentale gezondheid, topsportcultuur, voeding, sport science en strength & conditioning.  

Binnen deze expertdomeinen zijn experts en specialisten actief die topsport-, opleidingsprogramma’s en topsportcampagnes van bonden ondersteunen met kennis en inzet.

Werkwijze TeamNL Experts

Duale ontwikkeling van sporters

Topsport is een tijdig beroep waar topsporters competenties ontwikkelen die van specifieke waarde zijn voor de maatschappij. Vanuit NOC*NSF zetten wij in op vroegtijdige bewustwording en doorlopende begeleiding van topsporters. Wij staan voor autonome topsporters die regie nemen over hun eigen carrière en ontwikkeling.

Vanuit NOC*NSF willen wij de zelfregulatie van topsporters ondersteunen en willen wij topsporters passend bij hun fase optimaal stimuleren in de voorbereiding op hun maatschappelijke carrière.

 

Lees meer

Een stevig integriteitsplan

Integriteit en sociale veiligheid zijn een onmisbaar fundament voor een veilige en verantwoorde (topsport)trainingsomgeving en derhalve voor de TeamNL centra. Met een integrale, professionele en structurele aanpak borgen we integriteit binnen de (topsport)trainingsomgeving. Zo verkleinen we de kans op integriteitsschendingen.  

De TeamNL centra hebben een integriteitsmanager die faciliteert in het implementeren van beleid en afspraken. Voor vragen over onze integriteitsaanpak of voor advies, kun je contact opnemen met integriteitsmanager Sonja Noort.

Meer weten over de topsportinfrastructuur?

Meer weten over de topsportinfrastructuur?

marieke.faber@nocnsf.nl