Topsportinfrastuctuur: Beste sporter, beste coach, beste faciliteiten, één locatie

TeamNL centra, de beste infrastructuur en begeleiding voor de beste sporters

Om ervoor te zorgen dat topsporters en talenten zich optimaal kunnen voorbereiden op het hoogste podium is een optimale topsportinfrastructuur noodzakelijk. Uitgangspunt hierbij is het bij elkaar brengen van de beste sporters met de beste coach op één locatie met de beste faciliteiten. Dit kan dankzij de vijf TeamNL centra die we in Nederland hebben.

Met het ministerie van VWS, de sportbonden en lokale partijen, waaronder topsportorganisaties, gemeenten, provincies, onderwijs- en medische instellingen, bouwt NOC*NSF aan een efficiënte en effectieve topsportinfrastructuur. Binnen deze topsportinfrastructuur werken sporters dagelijks aan hun droom om zowel te excelleren op een mondiaal podium als in hun maatschappelijke carrière. Elk TeamNL centrum faciliteert diverse topsport- en/of opleidingsprogramma’s.

In totaal maken zo’n 1000 topsporters van ongeveer 30 sportbonden gebruik van de faciliteiten van de TeamNL centra

TeamNL Centra, home of TeamNL

Onder de naam Centrum voor Topsport en Onderwijs, werden in 2009 vier TeamNL centra geaccrediteerd. Later is er daar nog een bijgekomen. De TeamNL centra vormen sindsdien een onmisbare schakel binnen de topsportinfrastructuur. De TeamNL centra bieden hoogwaardige faciliteiten en diensten voor de (Talent)TeamNL programma’s die onder regie van de betrokken sportbond staan.

De sporter vindt hier faciliteiten als de trainingsaccommodatie, huisvesting, voeding en onderwijs en specialistische begeleiding zoals (para-)medische begeleiding, strength & conditioning, voedingsbegeleiding en topsportleefstijl coaching dicht bij elkaar.

Er zijn nu vijf TeamNL centra, te weten: